Utvalg og nettverk

Utvalg

SVs utvalg består av SVere fra hele landet med spesiell fagekspertise. Utvalgene velges av SVs landsstyre for to år av gangen.

Utvalgene er rådgivende organer for sentralstyret, landsstyret, folkevalgte og tillitsvalgte.

Utvalgenes hovedoppgave er å utvikle SVs organisasjon gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for utvalgenes saksområder og knytte disse medlemmene sammen.

Nettverk

SV har flere nasjonale politiske nettverk. Partiet har også politiske medlemsnettverk som organiseres av utvalgene eller de nasjonale politiske nettverkene. Ved å delta i nettverkene kan medlemmene blant annet:

Send en e-post til medlem@sv.no dersom du ønsker å delta i et nettverk.

Tre av nettverkene har tale- og forslagsrett i landsstyret. Det er Skeive sosialister, Samepolitisk Råd og SVs Funkisnettverk.

Årsmøter i SVs politiske nettverk

Helsepolitisk nettverk: 5. februar

Nettverket er et samlingspunkt for SVs medlemmer som er opptatt av helse- og omsorgspolitikk. Vi har en lukket Facebook-gruppe med diskusjon og ideer som alle medlemmer i SV kan bli med i. På SVs hjemmeside for dette nettverket kan du lese mer. 

Nicholas Wilkinson er leder for nettverket og ønsker alltid innspill, eller spørsmål. Du kan kontakte ham på helsepolitisknettverk@sv.no eller 91542044.

Årsmøtet for nettverket er søndag 5. februar 17:00-20:00. Lederen for valgkomiteen som skal innstille det nye styret for neste periode er Katrine Boel Gregussen. Hun ønsker gjerne innspill, eller spørsmål, fra deg. Du kan kontakte henne på katrine.gregussen@gmail.com. 

Fristen for å sende saker til årsmøtet som uttalelser eller forslag til endring av vedtektene er lørdag 21. januar. Styret vil innstille på handlingsplanen på siste styremøte 11. januar. Om du har innspill til det er det veldig fint, om mulig, å få det før 8. januar. 

Skeive sosialister: 21. februar

Klokka 18.30 – 21.00. Årsmøte vil være på Stortinget og SVs Stortingsrepresentant Kathy Lie vil være innleiar.

årsmote-2023Last ned
årsmote-2023 PDFLast ned

Forslag til personar til styret i Skeive sosialister sendes til valkomiteen. Ein kan sende inn forslag til desse posisjonane i styret: Leiar, nestleiar og 5-7 styremedlem. Forrige årsmøte fekk vi tilbakemelding på at ein ønska større geografisk spreiing av styrets medlemmer, vi oppmuntrar derfor ekstra til forslag om personar som ikkje er busett i Oslo (ein kan delta på styremøter via Zoom). Frist for innspel til valkomiteen er 22.01.2023.

Valkomiteen består av:

Innkalling til årsmøtet, samt vedtekter vil bli sendt ut til medlemma i nettverket på nyåret. Frist for å sende inn endring til vedtektene er seinast to veker før årsmøtet, fristen vil då være tysdag 07.02.2023. Endringsforslag sendes til skeivesosialister@sv.no.

Vi ønsker gjerne å motta uttalelsar til årsmøtet og inviterer derfor medlemma i nettverket til å sende inn forslag. Her er litt informasjon om kva ein uttalelse er og tips til framgangsmåte: https://forrige.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/190228-Slik-skriver-du-en-uttalelse.pdf. Uttalelser sendes til: skeivesosialister@sv.no.

SV For kjærligheten og mangfoldet! - Prideflagg. illustrasjon og tekst

SVs tegnspråknettverk

Årsmøtet holdes våren 2023. Valgkomiteen består av Berit Emilie Sørnypan (beritemilie.sornypan@gmail.com) og Lene Bergersen (lenekbergersen@gmail.com).

Kontaktperson på vegne av styret, Annbjørg Horgar (a.horgar@gmail.com). 

Vedtekter for SVs TegnspråknettverkLast ned

Funkisnettverket: 1. mars

18.30-20.00 på Zoom.

Alle som er medlem av SV har stemmerett på årsmøtet i Funkisnettverket. Innkalling til årsmøtet blir sendt ut på nyåret. Frist for å sende inn endring til vedtektene er senest to uker før årsmøtet, fristen vil da være onsdag 15.02.2023. Endringsforslag sendes til funkisnettverk@sv.no.

Vi ønsker gjerne å motta uttalelser til årsmøtet og inviterer derfor alle til å sende inn forslag. Her er litt informasjon om hva en uttalelse er og tips til framgangsmåte: https://forrige.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/190228-Slik-skriver-du-en-uttalelse.pdf. Uttalelser sendes til funkisnettverk@sv.no

SVs Funkisnettverk ønsker deg

Nicholas Wilkinson vil gjerne høre fra deg om du vil jobbe mer med funkispolitikk! Enden du har spørsmål, tenker på det, eller vil stille til styret kan du sende en e-post til nicholas.p.b.wilkinson@gmail.com eller ringe 91542044.

Funkisnettverket i SV er et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av funksjonshindredes plass i samfunnet. Funkisnettverket i SV jobber for likestilling og mot diskriminering av funksjonshindrede. 

Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer med interesse for og kompetanse på funkispolitikk gjennom en lukket Facebook-gruppe for alle SV-medlemmer og en åpen Instragram-profil.

Rettspolitisk nettverk

Avholder ikke årsmøter. Rettspolitisk nettverk er et nettverk bestående av SV-medlemmer som er opptatt av SVs rettspolitiske arbeid. Nettverket møtes digitalt ca. en gang i måneden for å diskutere saker vedrørende rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, sivil beredskap og straffelovgivning. Vi har ofte inne eksterne innledere i nettverket og i tillegg sendes det ut et nyhetsbrev.

Vil du bli med eller motta nyhetsbrevene til nettverket? Send en mail til leder av nettverket andreas.sjalg.unneland@stortinget.no