Utvalg og nettverk

Utvalg

SVs utvalg består av SVere fra hele landet med spesiell fagekspertise. Utvalgene velges av SVs landsstyre for to år av gangen.

Utvalgene er rådgivende organer for sentralstyret, landsstyret, folkevalgte og tillitsvalgte.

Nettverk

SV har flere nasjonale politiske nettverk. Nettverkene varierer i struktur og arbeidsmåter, men har til felles at de gir medlemmer en mulighet til å engasjere seg i det de er mest interessert i og kan mest om. Les mer om dette på deres egne undersider.

To av nettverkene har tale- og forslagsrett i landsstyret. Det er Skeive sosialister, og SVs Funkisnettverk. Samepolitisk Råd velger en representant til landsstyret med tale-, forslags, og stemmerett.