Utvalg og nettverk

Utvalg

SVs utvalg består av SVere fra hele landet med spesiell fagekspertise. Utvalgene velges av SVs landsstyre for to år av gangen.

Utvalgene er rådgivende organer for sentralstyret, landsstyret, folkevalgte og tillitsvalgte.

Utvalgenes hovedoppgave er å utvikle SVs organisasjon gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for utvalgenes saksområder og knytte disse medlemmene sammen.

Nettverk

SV har flere nasjonale politiske nettverk. Partiet har også politiske medlemsnettverk som organiseres av utvalgene eller de nasjonale politiske nettverkene. Ved å delta i nettverkene kan medlemmene blant annet:

Send en e-post til medlem@sv.no dersom du ønsker å delta i et nettverk.

Tre av nettverkene har tale- og forslagsrett i landsstyret. Det er Skeive sosialister, Samepolitisk Råd og SVs Funkisnettverk.