SVs Funkisnettverk

Funkisnettverket i SV er et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av funksjonshindredes plass i samfunnet. Funkisnettverket i SV jobber for likestilling og mot diskriminering av funksjonshindrede.

Vi jobber opp mot SVs stortingsgruppe og lokalpolitikere for å utvikle og gjennomføre god funkispolitikk, samt å synliggjøre SVs funkispolitikk i og utenfor partiet.  

Sentralt i nettverket er SV-ere som deltar i folkevalgte organer lokalt, regionalt og nasjonalt, og partimedlemmer med særlig interesse for feltet. 

Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer med interesse for og kompetanse på funkispolitikk gjennom en lukket Facebook-gruppe åpen for alle medlemmer av SV.

Vi har også en åpen side og en Instagramprofil.

Kaja Meek Olsen (leder)
Mobil: 97427741
E-post: funkisnettverk@sv.no

Årstmøte i Funkisnettverket: 1. mars

18.30-20.00 på Zoom.

Alle som er medlem av SV har stemmerett på årsmøtet i Funkisnettverket. Innkalling til årsmøtet blir sendt ut på nyåret. Frist for å sende inn endring til vedtektene er senest to uker før årsmøtet, fristen vil da være onsdag 15.02.2023. Endringsforslag sendes til funkisnettverk@sv.no.

Vi ønsker gjerne å motta uttalelser til årsmøtet og inviterer derfor alle til å sende inn forslag. Her er litt informasjon om hva en uttalelse er og tips til framgangsmåte: https://forrige.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/190228-Slik-skriver-du-en-uttalelse.pdf. Uttalelser sendes til funkisnettverk@sv.no

SVs Funkisnettverk ønsker deg

Nicholas Wilkinson vil gjerne høre fra deg om du vil jobbe mer med funkispolitikk! Enden du har spørsmål, tenker på det, eller vil stille til styret kan du sende en e-post til nicholas.p.b.wilkinson@gmail.com eller ringe 91542044.

Funkisnettverket i SV er et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av funksjonshindredes plass i samfunnet. Funkisnettverket i SV jobber for likestilling og mot diskriminering av funksjonshindrede. 

Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer med interesse for og kompetanse på funkispolitikk gjennom en lukket Facebook-gruppe for alle SV-medlemmer og en åpen Instragram-profil.