SVs Funkisnettverk

Funkisnettverket i SV er et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av funksjonshindredes plass i samfunnet. Funkisnettverket i SV jobber for likestilling og mot diskriminering av funksjonshindrede.

Vi jobber opp mot SVs stortingsgruppe og lokalpolitikere for å utvikle og gjennomføre god funkispolitikk, samt å synliggjøre SVs funkispolitikk i og utenfor partiet.  

Sentralt i nettverket er SV-ere som deltar i folkevalgte organer lokalt, regionalt og nasjonalt, og partimedlemmer med særlig interesse for feltet. 

Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer med interesse for og kompetanse på funkispolitikk gjennom en lukket Facebook-gruppe åpen for alle medlemmer av SV.

Vi har også en åpen side og en Instagramprofil.

Kaja Meek Olsen (leder)
Mobil: 97427741
E-post: funkisnettverk@sv.no