Samepolitisk Forum

SVs Samepolitiske Forum skal sikre at SV har en god politikk for å trygge det samiske urfolkets rettigheter og interesser i Norge, og består av folk i partiet som ønsker å arbeide med samepolitiske saker. Det bistår SVs folkevalgte i samepolitiske spørsmål, og er et verksted for videreutvikling av partiets samepolitikk. Du finner mer om Samepolitisk Forums mandat i vedtektenes kapittel 10.

Er du medlem i partiet og har lyst til å delta? Bli med på nettverkets interne diskusjonsside her.

Annet hvert år arrangeres Samepolitisk Konferanse innen utgangen av november. Alle medlemmer i Samepolitisk Forum har stemmerett, og dette er Samepolitisk Forums høyeste organ. Her gjøres vedtak om hvilken samepolitisk kurs man ønsker at SV skal ha , og konferansen innstiller på et Samepolitisk Råd som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet de neste to årene. Rådet blir formelt utnevnt i SVs Sentralstyre. Leder av Samepolitisk Råd velges av Landsmøtet etter innstilling fra konferansen, og er medlem av SVs landsstyre. 

Ta gjerne kontakt med styremedlemmer som bor i ditt område. Generelle henvendelser til forumet kan sendes til leder Mikkel Berg-Nordlie.

For å følge SVs Samepolitiske Nettverks arbeid kan du følge oss på facebook: «Sosialistalaš gurutbellodat – Sosialistisk venstreparti» og Instagram: @sgbellodat

Styret i SVs samepolitiske nettverk 2020-2022:

Leder: Mikkel Berg-Nordlie
Bosted: Oslo / Oslove
Kontakt: Facebook og tlf. 48 11 46 48

Regionkoordinator for Troms og Finnmark: Odd-Are Hansen
Bosted: Skånland / Skánit
Kontakt: 94 80 76 04 og oddarehansen@hotmail.com

Regionkoordinator for Nordland: Ernly Eriksen
Bosted: Mo i Rana / Måahvie
Kontakt: Facebook

Regionkoordinator for Trøndelag: Hilde MG Danielsen Bosted: Røros / Plaassje
Kontakt: Messenger og hildemarja@hotmail.com

Regionkoordinator for Sør: Inga Marie Nymo Riseth
Bostad: Oslo / Oslove
Kontakt: inga.riseth@outlook.com og 90 17 84 75

Lina Marie Karlsen
Bostad: Oslo / Oslove
Kontakt: Messenger og 91 77 12 83

Representant for SU: Theo Johan Vælidalo Bosted: Kirkenes / Girkonjárga


Vararepresentanter: Sylvi Josefine Johnsen (Porsanger / Porsáŋgu), Siri K. Gaski (Mo i Rana / Måahvie), Jan Gunnar Tollefsen Kaino (Møre og Romsdal), Ragnhild Freng Dale (Bergen / Birggon), Kim-Alexander Olsen (Revetal), Hege Marie Endregård (Moss)
Vararepresentant for SU: Karina Gullberg-Vinje (Bergen / Birggon)