Samepolitisk Forum

SVs Samepolitiske Forum skal sikre at SV har en god politikk for å trygge det samiske urfolkets rettigheter og interesser i Norge, og består av folk i partiet som ønsker å arbeide med samepolitiske saker. Det bistår SVs folkevalgte i samepolitiske spørsmål, og er et verksted for videreutvikling av partiets samepolitikk. Du finner mer om Samepolitisk Forums mandat i vedtektenes kapittel 10.

Er du medlem i partiet og har lyst til å delta? Bli med på nettverkets interne diskusjonsside her.

Ønsker du å bli medlem i Samepolitisk Forum? Kontakt medlem@sv.no.

Annet hvert år arrangeres Samepolitisk Konferanse innen utgangen av november. Alle medlemmer i Samepolitisk Forum har stemmerett, og dette er Samepolitisk Forums høyeste organ. Her gjøres vedtak om hvilken samepolitisk kurs man ønsker at SV skal ha , og konferansen innstiller på et Samepolitisk Råd som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet de neste to årene. Rådet blir formelt utnevnt i SVs Sentralstyre. Leder av Samepolitisk Råd velges av Landsmøtet etter innstilling fra konferansen, og er medlem av SVs landsstyre. 

Ta gjerne kontakt med styremedlemmer som bor i ditt område. Generelle henvendelser til forumet kan sendes til leder Lina Maria Karlsen på samepolitisk@sv.no.

For å følge SVs Samepolitiske Nettverks arbeid kan du følge oss på Instagram: @sgbellodat, eller besøke nettsiden til Samepolitisk Forum.

Styret i SVs samepolitiske nettverk 2022-2024:

Leder og regionkoordinator for Sør: Lina Maria Karlsen (alle pressehenvendelser rettes hit)
Bosted: Oslove / Oslo
Kontakt: samepolitisk@sv.no / 91 77 12 83

Nestleder og regionkoordinator for Trøndelag: Hilde Marie Gaebpie Danielsen

Bosted: Plaassje / Røros

Kontakt: hildemarja@hotmail.com / messenger 

Regionkoordinator for Finnmark: Martin Veľký
Bosted: Unjárga / Nesseby
Kontakt: velky.martin@gmail.com / messenger

Regionkoordinator for Troms: Frode Henriksen 
Bosted: Gáivuotna / Kåfjord
Kontakt: frodehaugstvedt@gmail.com / 90 47 65 13

Regionkoordinator for Nordland: Olav Wiik Moland

Bosted: Båddådjo / Bodø
Kontakt: olavwmoland@gmail.com / 92 03 10 91

Styremedlem: Inga Marie Nymo Riseth
Bostad: Guovdageaidnu / Kautokeino
Kontakt: inga.riseth@outlook.com / 90 17 84 75 

Representant for SU: Karina Gullberg-Vinje

Bostad: Birggon / Bergen
Kontakt: karina.louise.vinje@gmail.com / 97 01 09 16

Vararepresentanter: Mikkel Berg-Nordlie (Oslove / Oslo) Siri K. Gaski (Måahvie / Mo i Rana), Jan Gunnar Tollefsen Kaino (Ålesund), Ragnhild Freng Dale (Birggon / Bergen), Anton Petter Hauan (Guovdageaidnu / Kautokeino), Aslak Owren (Birggon / Bergen)
Vararepresentant for SU: Anon Yu Henriksen