Kvinnepolitisk utvalg

Kvinnepolitisk utvalg har ansvar for at partiet har en oppdatert og relevant kvinnepolitikk og -debatt. Kvinnepolitisk utvalg har ansvaret for at kontakten med kvinnebevegelsen videreutvikles. 

Kvinnepolitisk utvalg skal holde kontakten med de kvinnepolitiske kontaktpersonene i fylkene og har overordna ansvar for å utvikle det kvinnepolitiske nettverket..  

Kvinnepolitisk utvalg har også et politisk ansvar for SVs nettverk for kvinnelige folkevalgte, som koordineres av partikontoret. 

En gang i året skal utvalget invitere til kvinnepolitisk landssamling og arrangere møter for kvinnelige folkevalgte i forbindelse med denne. 

Utvalget skal også være en rådgiver og pådriver for en best mulig feministisk praksis internt i SV. 

Utvalget skal levere arbeidsplan for landsmøteperioden til sentralstyret senest 30. oktober. 

Utvalget skal lage oversikt over prioriterte allianser på sitt felt. Og forslag til hvordan lokalorganisasjonen kan jobbe sammen med disse. 

Utvalget har et særlig ansvar for å bidra til skoleringsopplegg innenfor sitt område

Maria Bonita Igland (leder)
E-post: maria.igland@sv.no

Medlemmer

Maria Bonita Igland, leder (Oslo)
Sidsel Fjelltun (Oslo)
Lise Langåker (Rogaland)
Stine Høivik (Akershus)
Maiken Sætran Lium (Oslo)
Aurora Eck Nilsen (Oslo)
Sulaksana Sivapatham (Oslo)
Karin Harnæs (Oslo)
Eira Martinsen Garrido (Vestland)
Adele Mathisen (Vestfold)
Maja Sandvik Lockert (Troms)
Frøydis Sund (Innlandet)
Nisrin El Morabit (Trøndelag)
Anija Markovina Wormsen (Agder)
Kari Mette Fjell (Østfold)
Linnea Sandsberg (SU)