Kvinnepolitisk utvalg

Kvinnepolitisk utvalg har ansvar for at partiet har en oppdatert og relevant kvinnepolitikk og -debatt. Kvinnepolitisk utvalg har ansvaret for at kontakten med kvinnebevegelsen videreutvikles.

Kvinnepolitisk utvalg skal holde kontakten med de kvinnepolitiske kontaktpersonene i fylkene og bidra til at samarbeidet dem imellom utvikles. Kvinnepolitisk utvalg har også et politisk ansvar for SVs nettverk for kvinnelige folkevalgte, som koordineres av partikontoret.

En gang i året skal utvalget invitere til kvinnepolitisk landssamling.

Utvalget skal også være en rådgiver og pådriver for en best mulig feministisk praksis internt i SV.

Ingrid Hødnebø (leder)
Mobil: 90110698
E-post: ingrid_hodnebo@hotmail.com