Rettspolitisk nettverk

Rettspolitisk nettverk er et nettverk bestående av SV-medlemmer som er opptatt av og vil bidra til SVs rettspolitiske arbeid. Nettverke arbeider med saker vedrørende rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning. 

Nettverket er en kanal for diskusjon om pågående saker i stortinget på justisfeltet. Et fora for å diskutere og komme med innspill på justisfeltet for SVs medlemmer. Bidra til informasjonsspredning om SVs arbeid med justispolitikken og særlig på stortinget

Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer med interesse for og kompetanse om rettspolitiske spørsmål.

Vil du bli med eller motta nyhetsbrevene til nettverket? Send en mail til leder av nettverket. 

Har du innspill til nettverkets arbeid eller rettspolitiske temaer SV bør løfte på stortinget? Bruk dette skjemaet.

Nettverket ledes av justispolitisk talsperson i SV:
Andreas Sjalg Unneland
Mobil: 93 88 34 64
E-post: andreas.sjalg.unneland@stortinget.no

Rettspolitisk nettverk

Avholder ikke årsmøter. Rettspolitisk nettverk er et nettverk bestående av SV-medlemmer som er opptatt av SVs rettspolitiske arbeid. Nettverket møtes digitalt ca. en gang i måneden for å diskutere saker vedrørende rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, sivil beredskap og straffelovgivning. Vi har ofte inne eksterne innledere i nettverket og i tillegg sendes det ut et nyhetsbrev.

Vil du bli med eller motta nyhetsbrevene til nettverket? Send en mail til leder av nettverket andreas.sjalg.unneland@stortinget.no