Helsepolitisk nettverk

SVs helsepolitiske nettverk et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av helsepolitiske spørsmål innenfor områdene helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, psykisk helse- og rustjenester, rusmiddelpolitikk, folkehelsearbeid og legemidler. 

SVs helsepolitiske nettverk jobber for å sette helsepolitiske spørsmål på den politiske dagsordenen både innad i SV og eksternt for å styrke SVs profil i disse spørsmålene. Nettverket skal bidra til debatt, politikkutvikling, samarbeid med organisasjonene på helsefeltet og synliggjøring av SVs helsepolitikk. 

Internt i partiet fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer som er opptatt av og kompetanse på helse- og omsorgspolitikk. Vi har en lukket Facebook-gruppe med diskusjon og ideer som alle medlemmer i SV kan bli med i.

Nettverket administrerer også den åpne siden https://www.facebook.com/SV-Helse-108020554727959

Styret i Helsepolitisk nettverk:

Nicholas Wilkinson (leder)
Mobil: 915 42 044
E-post: helsepolitisknettverk@sv.no / Nicholas.p.b.wilkinson@gmail.com

Katrine Boel Gregussen (nestleder)
Mobil: 957 49 548
E-post: helsepolitisknettverk@sv.no / katrine.gregussen@gmail.com

Janne Grøttumsbråten (nestleder)
Mobil: 905 62 300
E-post: helsepolitisknettverk@sv.no/jannecrg@gmail.com

Styremedlemmer:
Per Øyvind Bø Grønningsæter, Andrea Alaracon, Alice Botnen Akselsen, Hilde Mari Bjørke, Gert Rietman, Moses Deyegbe Kuovame og Inger Brokka De Ruiter.