Helsepolitisk nettverk

SVs helsepolitiske nettverk et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av helsepolitiske spørsmål innenfor områdene helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, psykisk helse- og rustjenester, rusmiddelpolitikk, folkehelsearbeid og legemidler. 

SVs helsepolitiske nettverk jobber for å sette helsepolitiske spørsmål på den politiske dagsordenen både innad i SV og eksternt for å styrke SVs profil i disse spørsmålene. Nettverket skal bidra til debatt, politikkutvikling, samarbeid med organisasjonene på helsefeltet og synliggjøring av SVs helsepolitikk. 

Internt i partiet fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer som er opptatt av og kompetanse på helse- og omsorgspolitikk. Vi har en lukket Facebook-gruppe med diskusjon og ideer som alle medlemmer i SV kan bli med i.

Nettverket administrerer også den åpne siden https://www.facebook.com/SV-Helse-108020554727959

Styret i Helsepolitisk nettverk:

Per Øyvind Bø Grønningsæter (leder)
Mobil: 90910760
E-post: helsepolitisknettverk@sv.no / pogronn@gmail.com

Styremedlemmer:
Andrea Alarcon (1. nestleder), Janne Grøttumsbråten, Oda Solheim Hammerstad, Siv Elin Hansen, Arild Iversen, Lars Bjørn Mehus, Rolf Egil Pedersen, Gert Rietman (sekretær), Areli Urtubia, Nicholas Wilkinson (2. nestleder)

Sakspapirer til årsmøtet for Helsepolitisk nettverk

Her kan dere laste ned sakspapirene til årsmøtet i helsepolitisk nettverk.

  1. Innkalling til årsmøtet
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Budsjett og regnskap
  5. Forslag til endringer i vedtekter og gjeldende vedtekter
  6. Forslag til handlingsplan
7-valg-av-styret-i-svs-helsepolitiske-nettverk-og-valgkomite-til-neste-årsmoteLast ned