Helsepolitisk nettverk

SVs helsepolitiske nettverk et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av helsepolitiske spørsmål innenfor områdene helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, psykisk helse- og rustjenester, rusmiddelpolitikk, folkehelsearbeid og legemidler. 

SVs helsepolitiske nettverk jobber for å sette helsepolitiske spørsmål på den politiske dagsordenen både innad i SV og eksternt for å styrke SVs profil i disse spørsmålene. Nettverket skal bidra til debatt, politikkutvikling, samarbeid med organisasjonene på helsefeltet og synliggjøring av SVs helsepolitikk. 

Internt i partiet fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer som er opptatt av og kompetanse på helse- og omsorgspolitikk. Vi har en lukket Facebook-gruppe med diskusjon og ideer som alle medlemmer i SV kan bli med i.

Nettverket administrerer også den åpne siden https://www.facebook.com/SV-Helse-108020554727959

Innkalling til årsmøte 2024Last ned

Andrea Alarcon (leder)
E-post: helsepolitisknettverk@sv.no

Styret i Helsepolitisk nettverk:

Styremedlemmer:
Oda Solheim Hammerstad (1. nestleder), Stefan Lindner (2. nestleder), Frida Røvik (sekretær), Jo Alexander Breiby, Une Merete Borg Kjølseth, Guro Hoem, Guri Sæther, Stefan Hjørleifsson, Areli Urtobia, Abida Theigen.

Helsepolitisk Nettvern - Person sitter og ser på natur. tekst over illustrasjon

Vedtekter for SVs helsepolitiske nettverk

Last ned vedtekter hpn oppdatert 2023