Helsepolitisk nettverk

SVs helsepolitiske nettverk et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av helsepolitiske spørsmål innenfor områdene helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, psykisk helse- og rustjenester, rusmiddelpolitikk, folkehelsearbeid og legemidler. 

SVs helsepolitiske nettverk jobber for å sette helsepolitiske spørsmål på den politiske dagsordenen både innad i SV og eksternt for å styrke SVs profil i disse spørsmålene. Nettverket skal bidra til debatt, politikkutvikling, samarbeid med organisasjonene på helsefeltet og synliggjøring av SVs helsepolitikk. 

Internt i partiet fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer som er opptatt av og kompetanse på helse- og omsorgspolitikk. Vi har en lukket Facebook-gruppe med diskusjon og ideer som alle medlemmer i SV kan bli med i.

Nettverket administrerer også den åpne siden https://www.facebook.com/SV-Helse-108020554727959

Styret i Helsepolitisk nettverk:

Per Øyvind Bø Grønningsæter (leder)
Mobil: 90910760
E-post: helsepolitisknettverk@sv.no / pogronn@gmail.com

Styremedlemmer:
Andrea Alarcon (1. nestleder), Janne Grøttumsbråten, Oda Solheim Hammerstad, Siv Elin Hansen, Arild Iversen, Lars Bjørn Mehus, Rolf Egil Pedersen, Gert Rietman (sekretær), Areli Urtubia, Nicholas Wilkinson (2. nestleder)

Sakspapirer til årsmøtet for Helsepolitisk nettverk

Her kan dere laste ned sakspapirene til årsmøtet i helsepolitisk nettverk.

  1. Innkalling til årsmøtet
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Budsjett og regnskap
  5. Forslag til endringer i vedtekter og gjeldende vedtekter
  6. Forslag til handlingsplan
7-valg-av-styret-i-svs-helsepolitiske-nettverk-og-valgkomite-til-neste-årsmoteLast ned

Årsmøter i SVs politiske nettverk

Helsepolitisk nettverk: 5. februar

Nettverket er et samlingspunkt for SVs medlemmer som er opptatt av helse- og omsorgspolitikk. Vi har en lukket Facebook-gruppe med diskusjon og ideer som alle medlemmer i SV kan bli med i. På SVs hjemmeside for dette nettverket kan du lese mer. 

Nicholas Wilkinson er leder for nettverket og ønsker alltid innspill, eller spørsmål. Du kan kontakte ham på helsepolitisknettverk@sv.no eller 91542044.

Årsmøtet for nettverket er søndag 5. februar 17:00-20:00. Lederen for valgkomiteen som skal innstille det nye styret for neste periode er Katrine Boel Gregussen. Hun ønsker gjerne innspill, eller spørsmål, fra deg. Du kan kontakte henne på katrine.gregussen@gmail.com. 

Fristen for å sende saker til årsmøtet som uttalelser eller forslag til endring av vedtektene er lørdag 21. januar. Styret vil innstille på handlingsplanen på siste styremøte 11. januar. Om du har innspill til det er det veldig fint, om mulig, å få det før 8. januar.