Inkluderingspolitisk utvalg

Inkluderingsutvalget skal bidra til å styrke SVs arbeid med inkludering og styrke SVs stilling i de miljøer som er opptatt av dette. Videre skal utvalget bidra til spørsmål om etnisk likestilling, innvandring, antirasisme og flyktning- og asylpolitikk. 

Utvalget skal bidra til å følge opp SVs antirasistiske arbeid, ved å utarbeide opplegg for intern skolering og debatt samt bidra til politiske initiativ. 

Det er et viktig mål for SV å rekruttere og aktivisere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn, og å tilrettelegge partiets arbeid bedre for disse medlemmene. Utvalget skal være en ressurs for, og ta initiativ som fremmer, dette arbeidet. Utvalget skal være et støttenettverk og følge opp medlemmer med minoritetsbakgrunn som ønsker det. 

Utvalget skal levere arbeidsplan for landsmøteperioden til sentralstyret senest 30. oktober. 

Utvalget skal lage oversikt over prioriterte allianser på sitt felt. Og forslag til hvordan lokalorganisasjonen kan jobbe sammen med disse. 

Utvalget har et særlig ansvar for å bidra til skoleringsopplegg innenfor sitt område.

Camilla Ahamath (leder)
Mobil: 98298474
E-post: inkluderingsutvalget@sv.no

Medlemmer

Camilla Ahamath, leder (Vestland)
Gülay Kutal (Oslo)
Sunniva Isis DeLeon (Oslo)
Torgeir Selboe (Nordland)
Latifa Nasser (Trøndelag)
Silje Oskar Heltne (Vestland)
Bulent Dogani (Innlandet)
Aram Karim (Vestfold)
Heidi Bjerga (Rogaland)
Attia Mirza Mehmood (Oslo)
Munfonkol Tshiyoyo (Troms)
Abdalla Ali Mohammed (Troms)
Muntassir Elsayed (Vestfold)
Najma Ahmed (SU)