Inkluderingspolitisk utvalg

Inkluderingsutvalget skal bidra til å styrke SVs arbeid med inkludering og styrke SVs stilling i de miljøer som er opptatt av dette. Videre skal utvalget bidra til spørsmål om etnisk likestilling, innvandring, antirasisme og flyktning- og asylpolitikk.

Utvalget skal bidra til å følge opp SVs antirasistiske arbeid, ved å utarbeide opplegg for intern skolering og debatt samt bidra til politiske initiativ.

Det er et viktig mål for SV å rekruttere og aktivisere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn, og å tilrettelegge partiets arbeid bedre for disse medlemmene. Utvalget skal være en ressurs for, og ta initiativ som fremmer, dette arbeidet. Utvalget skal være et støttenettverk og følge opp medlemmer med minoritetsbakgrunn som ønsker det.

Camilla Ahamath (leder)
Mobil: 98298474
E-post: camillaahamath@gmail.com

Medlemmer

Sara Lilleberg Safavifard
Paraban Rajalingam
Gülay Kutal
Hasti Hamidi
Isis Sunniva DeLeon
Torgeir Selboe
Haifa Al- Edgy
Atia Ijaz
Omar Samy Gamal
Heidi Wittrup Djup
Latifa Nasser
Rebecca Staurseth
Silje Oskar
Bulent Dogani
Mary-Anne Karlsen