Skeive sosialister

Skeive sosialister jobber for å sette seksuelle- og kjønnsminoriteters situasjon og rettigheter på den politiske dagsordenen. Nettverket bistår SVs folkevalgte i lhbtiq-spørsmål og jobber for å styrke SVs profil i disse spørsmålene utad. Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs skeive medlemmer.

Nettverket har en egen epostliste hvor du blir invitert på møter og får muligheten til å komme med innspill på arbeidet. Om du ønsker å motta epost fra oss er det bare å gi beskjed på skeivesosialister@sv.no.

Bli med i nettverkets Facebook-gruppe her.

Cathrin del Rio Honningsvåg (leder)
Mobil: 913 17 511
E-post: skeivesosialister@sv.no

Vedtekter Skeive sosialister 2022Last ned

Årsmøte Skeive sosialister: 21. februar

Klokka 18.30 – 21.00. Årsmøte vil være på Stortinget og SVs Stortingsrepresentant Kathy Lie vil være innleiar.

årsmote-2023Last ned
årsmote-2023 PDFLast ned

Forslag til personar til styret i Skeive sosialister sendes til valkomiteen. Ein kan sende inn forslag til desse posisjonane i styret: Leiar, nestleiar og 5-7 styremedlem. Forrige årsmøte fekk vi tilbakemelding på at ein ønska større geografisk spreiing av styrets medlemmer, vi oppmuntrar derfor ekstra til forslag om personar som ikkje er busett i Oslo (ein kan delta på styremøter via Zoom). Frist for innspel til valkomiteen er 22.01.2023.

Valkomiteen består av:

Innkalling til årsmøtet, samt vedtekter vil bli sendt ut til medlemma i nettverket på nyåret. Frist for å sende inn endring til vedtektene er seinast to veker før årsmøtet, fristen vil då være tysdag 07.02.2023. Endringsforslag sendes til skeivesosialister@sv.no.

Vi ønsker gjerne å motta uttalelsar til årsmøtet og inviterer derfor medlemma i nettverket til å sende inn forslag. Her er litt informasjon om kva ein uttalelse er og tips til framgangsmåte: https://forrige.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/190228-Slik-skriver-du-en-uttalelse.pdf. Uttalelser sendes til: skeivesosialister@sv.no.

SV For kjærligheten og mangfoldet! - Prideflagg. illustrasjon og tekst