Skeive sosialister

Skeive sosialister jobber for å sette seksuelle- og kjønnsminoriteters situasjon og rettigheter på den politiske dagsordenen. Nettverket bistår SVs folkevalgte i lhbtiq-spørsmål og jobber for å styrke SVs profil i disse spørsmålene utad. Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs skeive medlemmer.

Nettverket har en egen epostliste hvor du blir invitert på møter og får muligheten til å komme med innspill på arbeidet. Om du ønsker å motta epost fra oss er det bare å gi beskjed på skeivesosialister@sv.no.

Bli med i nettverkets Facebook-gruppe her.

Cathrin del Rio Honningsvåg (leder)
Mobil: 913 17 511
E-post: skeivesosialister@sv.no

Vedtekter Skeive sosialister 2022Last ned

SV For kjærligheten og mangfoldet! - Prideflagg. illustrasjon og tekst