Miljøpolitisk utval

Miljøpolitisk utval skal bidra til politikkutvikling innan klima, miljø og andre relevante felt og skal bidra til at SV fører ein samlande, inkluderande og fagleg forankra miljøpolitikk.

I perioden er det særleg viktig at utvalet bidreg i oppfølginga av rettferdig grønt skifte og til programarbeidet i lokallag og fylke.

Miljøpolitisk utval skal bidra til å styrkje det miljøpolitiske arbeidet i SV på lokal- og fylkesnivå og skape møteplasser for medlemmer med eit miljøpolitisk engasjement.

Utvalet har ansvar for å vidareføre og utvikle den gode kontakten mellom SV og miljørørsla.

Jarle Brattespe (leder)
Mobil: 92409340
E-post: jarle@brattespe.com

Medlemmer

Gunnell Sandanger
Astrid Landstad 
Halvard Raavand
Helga Hustveit 
Ragnhild Freng Dale
Åsmund Berthelsen
Mirell Høyer-Bertnsen
Ingrid Opedal
Ingrid Petrikke Olsen
Lars Egeland.
Silje Salomonsen
Aase Refsnes
Ingrid Hvidsten Gabrielsen
Viktor Moe Hegerberg (SU)