Miljøpolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg skal bidra til politikkutvikling innenfor klima, miljø og andre relevante felt og skal bidra til at SV fører en samlende, inkluderende og faglig forankra miljøpolitikk. Utvalget skal bidra til partiets utadrettede kommunikasjon på miljøfeltet, og til å gjøre argumentasjonen nært folk og lett å forstå. 

Miljøpolitisk utvalg skal bidra til å styrke det miljøpolitiske arbeidet i SV på lokal- og fylkesnivå og skape møteplasser for medlemmer med et miljøpolitisk engasjement. 

Utvalget skal levere arbeidsplan for landsmøteperioden til sentralstyret senest 30. oktober. 

Utvalget skal lage oversikt over prioriterte allianser på sitt felt. Og forslag til hvordan lokalorganisasjonen kan jobbe sammen med disse. 

Utvalget har et særlig ansvar for å bidra til skoleringsopplegg innenfor sitt område. 

Gunnell E. Sandanger (leder)
Telefon: 402 47 025
E-post: gunnellsandanger@gmail.com

Medlemmer

Gunnell E. Sandanger, leder (Oslo)
Ingrid Opedal, nestleder (Møre og Romsdal)
Helga Hustveit Akershus)
Ragnhild Freng Dale (Vestland)
Ingrid Petrikke Olsen (Finnmark)
Lars Egeland (Vestfold)
Silje Naper Salomonsen (Trøndelag)
Sigrid Bjørnhaug Hammer (Troms)
Robin Hansson (Agder)
Morten Dåsnes (Buskerud)
Hedwig Thiery Aaresvik (Oslo)
Dag Sandvik (Vestland)
Anton Petter Hauan (Troms)
Pernille Ødegaard (Innlandet)
Viktor Moe Hegerberg (SU)