EU/EØS-utvalget

EU/EØS-utvalget skal bidra til å utvikle partiets EU/EØS-politikk. Utvalget har ansvar for at partiet har en oppdatert og relevant debatt om saksfeltet.

EU/EØS-utvalget skal bidra til å styrke den interne skoleringa i partiet og til å organisere arbeidet slik at interesserte medlemmer trekkes med.

Utvalget skal bidra til å styrke SVs posisjon i miljøene som jobber med EU/EØS-spørsmål.

I perioden blir det særlig viktig å prioritere arbeidet med en strategi for å realisere partiets program om å erstatte EØS-avtalen med en to-sidig handelsavtale mellom Norge og EU. Spesielt blir arbeidet med å utvikle EØS-motstanden i fagbevegelsen viktig. EU/EØS-utvalget skal samarbeide med faglig utvalg om dette arbeidet.

I tillegg skal utvalget arbeide med å belyse EU/EØS sine konsekvenser for kommuner og lokaldemokrati i forkant av kommune – og fylkestingsvalget i 2023. EU/EØS-utvalget skal bruke nettverk i partier for folkevalgte i dette arbeidet, slik som f.eks nettverk for kvinnelige folkevalgte.

Utvalget skal bidra til partiets løpende arbeid med EØS-direktiver og andre EØS-spørsmål, herunder bistå stortingsgruppa i behandlingen av aktuelle EØS-saker.

Last ned fakta- og argumentasjonsark (2023) fra EU/EØS-utvalget her:

fakta-og-argumentasjonsark-2023Last ned

Heming Olaussen (leder)
Mobil: 90155894
E-post: heming.olaussen@gmail.com

Medlemmer

Dag Seierstad
Heidi Larsen
Cathrine Ertsås
Tor Brostigen
Christian Torseth
Jørn Grøtberg
Oddrun Årflot
Morten Harper
Paul Magnus Gamlemshaug
Åshild Pettersen
Hanne Eldby
Bjørn Ola Opsahl
Reidun Heggen
Ranveig Kjelsnes