EU/EØS-utvalget

EU/EØS-utvalget skal bidra til å utvikle partiets EU/EØS-politikk. Utvalget har ansvar for at partiet har en oppdatert og relevant debatt om saksfeltet.

EU/EØS-utvalget skal bidra til å styrke den interne skoleringa i partiet og til å organisere arbeidet slik at interesserte medlemmer trekkes med.

Utvalget skal bidra til å styrke SVs posisjon i miljøene som jobber med EU/EØS-spørsmål.

I perioden blir det særlig viktig å prioritere arbeidet med en strategi for å realisere partiets program om å erstatte EØS-avtalen med en to-sidig handelsavtale mellom Norge og EU. Spesielt blir arbeidet med å utvikle EØS-motstanden i fagbevegelsen viktig. EU/EØS-utvalget skal samarbeide med faglig utvalg om dette arbeidet.

I tillegg skal utvalget arbeide med å belyse EU/EØS sine konsekvenser for kommuner og lokaldemokrati i forkant av kommune – og fylkestingsvalget i 2023. EU/EØS-utvalget skal bruke nettverk i partier for folkevalgte i dette arbeidet, slik som f.eks nettverk for kvinnelige folkevalgte.

Utvalget skal bidra til partiets løpende arbeid med EØS-direktiver og andre EØS-spørsmål, herunder bistå stortingsgruppa i behandlingen av aktuelle EØS-saker.

Heming Olaussen (leder)
Mobil: 90155894
E-post: heming.olaussen@gmail.com