EU/EØS-utvalget

EU/EØS-utvalget skal bidra til å utvikle partiets EU/EØS-politikk. Utvalget har ansvar for at partiet har en oppdatert og relevant debatt om saksfeltet. 

EU/EØS-utvalget skal bidra til å styrke den interne skoleringa i partiet og til å organisere arbeidet slik at interesserte medlemmer trekkes med. 

Utvalget skal bidra til å styrke SVs posisjon i miljøene som jobber med EU/EØS-spørsmål. 

I perioden blir det viktig å jobbe med å gå gjennom og fornye EU/EØS-argumentasjonen ved behov. Særlig viktig blir det å Gå gjennom argumentasjonen retta mot de som ikke var gamle nok til å stemme i folkeavstemningen i 94. Utvalget bes om å sette ned en egen arbeidsgruppe på dette, som selv kan knytte til seg andre ressurser. Utvalget bes komme tilbake til LS i arbeidsplanen med en plan for dette. 

Utvalget skal bidra til partiets løpende arbeid med EØS-direktiver og andre EØS-spørsmål, herunder bistå stortingsgruppa i behandlingen av aktuelle EØS-saker. 

Utvalget skal levere arbeidsplan for landsmøteperioden til sentralstyret senest 30. oktober. 

Utvalget skal lage oversikt over prioriterte allianser på sitt felt. Og forslag til hvordan lokalorganisasjonen kan jobbe sammen med disse. 

Utvalget har et særlig ansvar for å bidra til skoleringsopplegg innenfor sitt område. 

Last ned fakta- og argumentasjonsark (2023) fra EU/EØS-utvalget her:

fakta-og-argumentasjonsark-2023Last ned

Heming Olaussen (leder)
Mobil: 90155894
E-post: heming.olaussen@gmail.com

Medlemmer

Heming Olaussen, leder (Vestfold)
Heidi Larsen (Østfold)
Tor Brostigen (Oslo)
Oddrun Årflot (Møre og Romsdal)
Morten Harper (Trøndelag)
Ranveig Kjelsnes (Innlandet)
Kay Erling Ludvigsen (Troms)
Ellen Marie Ervik (Troms)
Lars Erik Keskitalo (Telemark)
Hlin-Såga Kyrkjeøy (Vestland)
Audun Hammer Hovda (Buskerud)
Sanja Aliza Shabir (Oslo)
Guro Steinsholt (SU)