SVs Tegnspråknettverk

SVs Tegnspråknettverk er et rådgivende organ for partiet i tegnspråkpolitiske spørsmål. Nettverket består av personer med innsikt og interesse for tegnspråk og tegnspråkpolitikk.

Følg gjerne SVs Tegnspråknett sin side på Facebook. Vi har også ei lukket medlemsgruppe for alle SV-medlemmer som ønsker å følge, diskutere og fremme forslag i tegnspråkpolitikken.

Styret:

Sakspapirer til årsmøtet 2023

Invitasjon til årsmøtetLast ned
ArbeidsplanLast ned
Årsmelding 2022Last ned
Forslag til vedtekterLast ned
Valgkomiteens innstilling 2023Last ned
Uttalelse om opplæringslovforslaget 2023Last ned
endringsforslag: Uttalelse om opplæringslovforslaget 2023Last ned

SVs tegnspråknettverk

Årsmøtet holdes våren 2023. Valgkomiteen består av Berit Emilie Sørnypan (beritemilie.sornypan@gmail.com) og Lene Bergersen (lenekbergersen@gmail.com).

Kontaktperson på vegne av styret, Annbjørg Horgar (a.horgar@gmail.com). 

Vedtekter for SVs TegnspråknettverkLast ned