SVs Tegnspråknettverk

SVs Tegnspråknettverk er et rådgivende organ for partiet i tegnspråkpolitiske spørsmål. Nettverket består av personer med innsikt og interesse for tegnspråk og tegnspråkpolitikk.

Følg gjerne SVs Tegnspråknett sin side på Facebook. Vi har også ei lukket medlemsgruppe for alle SV-medlemmer som ønsker å følge, diskutere og fremme forslag i tegnspråkpolitikken.

Styret:

Styreleder: Annbjørg Horgar
E-post: a.horgar@gmail.com

Styremedlem: Ulf Nagel Jæger

Styremedlem: Ledig verv

Vara: Nora Sletteng