Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg har et ansvar for at SV har en oppdatert og relevant utenrikspolitiske debatt og for å holde kontakt med viktige likesinnede partier og organisasjoner i andre land. 

I Norge har utvalget et ansvar for å bygge nettverk av SV-ere som jobber med, eller er spesielt interessert i, internasjonale spørsmål. Utvalget har også ansvaret for kontakten med diasporamiljøer knyttet til internasjonale spørsmål. 

Utvalget skal hente inn erfaringer med organisering og kunnskap om relevante politiske spørsmål i andre partier og land slik at SV kan lære av disse. 

Internasjonalt utvalg og sentralstyret/arbeidsutvalget avtaler ansvarsfordeling for oppfølginga av samarbeidspartier og nettverk i Norden og Europa. 

Utvalget skal levere arbeidsplan for landsmøteperioden til sentralstyret senest 30. oktober. 

Utvalget skal lage oversikt over prioriterte allianser på sitt felt. Og forslag til hvordan organisasjonen skal følge opp dette. 

Utvalga har et særlig ansvar for å bidra til skoleringsopplegg innenfor sitt område. 

Gjermund Skaar (leder)
Mobil: 92217700
E-post: gjermund.skaar@gmail.com

Medlemmer

Gjermund Skaar, leder (Akershus)
Haitham El-Noush (Akershus)
Oda Sofie Heien Larsen (Oslo)
Per Botolf Maurseth (Oslo)
Martine Kopstad Floeng (Oslo)
Rolf Vestvik (New York)
Charlotte Lysa (Oslo)
Mahmood Ahmad (Akershus)
Rafael Cobo (Vestland)
Celia Lima (Oslo)
Elisabeth Aaserød (Rogaland)
Tora Systad Tyssen (Oslo)
Ida Cathrine Ruud (Akershus)
Bjarne Rohde (Troms)
Amy Brox Webber (Finnmark)
Alexander Lange (Akershus)
Kaja Yngsdal Hilleren (SU)