Faglig utvalg

Faglig utvalg skal jobbe for å styrke det faglig politiske arbeider i SV både lokalt og nasjonalt. SV skal være et sted der faglige tillitsvalgte kan komme for å blir hørt. 

Utvalget skal gjennom sitt arbeid fremme arbeidslivspolitiske spørsmål i partiet både lokalt og nasjonalt. 

Utvalget skal jobbe organisatorisk med å få opp aktiviteten og engasjementet rundt arbeidsliv og faglig spørsmål i fylkene. Utvalget skal jobbe organisatorisk med å styrke kontakten med fagbevegelsen i hele partiet og lage nettverk for faglig tillitsvalgte som er medlem av partiet. Utvalget skal en gang året arrangert en faglig politiske konferanser for partimedlemmer og andre interesserte.

I perioden blir det særlig viktig å jobbe med problemstillinger innenfor servisbranjen, offentlig sektor og rettferdig grønt skifte.

Utvalget skal  jobbe tett sammen med kvinnepolitiske utvalg i saker som 6-timersdag, og hele og faste stillinger. 

Utvalget skal løfte opp viktigheten av yrkesfagene, og betydningen av utdanningen av fagarbeider for å bevare industriarbeidsplasser.

Astrid Kjelsnes (leder)
Mobil: 92014054
E-post: astrid@kjelsnes.com