Faglig utvalg

Faglig utvalg skal jobbe for å styrke det faglig politiske arbeider i SV både lokalt og nasjonalt. SV skal være et sted der faglige tillitsvalgte kan komme for å blir hørt. 

Utvalget skal gjennom sitt arbeid fremme arbeidslivspolitiske spørsmål i partiet både lokalt og nasjonalt. 

Utvalget skal jobbe organisatorisk med å få opp aktiviteten og engasjementet rundt arbeidsliv og faglig spørsmål i fylkene. Utvalget skal jobbe organisatorisk med å styrke kontakten med fagbevegelsen i hele partiet og lage nettverk for faglig tillitsvalgte som er medlem av partiet. Utvalget skal en gang året arrangert en faglig politiske konferanser for partimedlemmer og andre interesserte.

I perioden blir det særlig viktig å jobbe med problemstillinger innenfor servisbranjen, offentlig sektor og rettferdig grønt skifte.

Utvalget skal  jobbe tett sammen med kvinnepolitiske utvalg i saker som 6-timersdag, og hele og faste stillinger. 

Utvalget skal løfte opp viktigheten av yrkesfagene, og betydningen av utdanningen av fagarbeider for å bevare industriarbeidsplasser.

Astrid Kjelsnes (leder)
Mobil: 92014054
E-post: astrid@kjelsnes.com

Medlemmer

Marianne Sæhle
Ingunn Gjerstad 
Tine Olsen
Sara Bell 
Esben Smistad
Atle Forfang Rostad
Charlott Pedersen
Erlend Andresen 
Karianne Hansen Heien 
Geir Ove Kulseth
Leif Helland
Knut Øygard
Julie Wilhelmsen
Steinar Nørstebø
Emma Pedersen (SU)