Faglig utvalg

Faglig utvalg skal jobbe for å styrke det faglig politiske arbeidet i SV både lokalt og nasjonalt.  

Utvalget skal jobbe organisatorisk med å få opp aktiviteten, og engasjementet rundt arbeidsliv og faglig spørsmål i fylkene.  

Utvalget skal jobbe organisatorisk med å styrke kontakten med fagbevegelsen i hele partiet, og lage nettverk for faglig tillitsvalgte som er medlem av partiet.  

Utvalget skal en gang året arrangert en faglig politiske konferanser for partimedlemmer og andre interesserte. 

Utvalget skal levere arbeidsplan for landsmøteperioden til sentralstyret senest 30. oktober. 

Utvalget skal lage oversikt over prioriterte allianser på sitt felt. Og forslag til hvordan lokalorganisasjonen kan jobbe sammen med disse. 

Utvalget har et særlig ansvar for å bidra til skoleringsopplegg innenfor sitt område. 

Astrid Kjelsnes (leder)
Mobil: 92014054
E-post: astrid@kjelsnes.com

Medlemmer

Astrid Kjelsnes, leder (Trøndelag)
Marianne Sæhle (Vestland)
Ingunn Gjerstad (Oslo)
Tine Olsen (Nordland)
Sara Bell (Vestland)
Esben Smistad (Oslo)
Atle Forfang Rostad (Oslo)
Charlott Pedersen (Akershus)
Steinar Nørstebø (Vestland)
Thomas Sandvik (Oslo)
Jeanett Lea Romslo (Rogaland)
Gunn Kaaløy Spilling (Trøndelag)
Njål Vigleik Grene-Johnsen (Buskerud)
Lars-Vegar Berg Pettersen
Lena Reitan (Buskerud)
Reinaldo Montalvao (Troms)
Alida Johanne Domass (Oslo)
Atle Oanes (Agder)
Emma Hinderaker Pedersen (SU)