Transport

SV mener transportpolitikken må være grønn og rettferdig. Vi må kutte utslippene, og sikre at det finnes gode løsninger for folk for å velge grønne transportløsninger. Vi vri pengene fra miljøfiendtlige motorveier til å ta vare på veiene vi har. Og vi må prioritere livsviktig rassikring framfor å kunne kjøre noen minutter kjappere til hytta.

For å få til dette må vi planlegge samfunnet på en måte så man slipper å reise så mye. Vi må satse på kollektivt og jernbane, og fortsatt innfasing av elbiler, elferger og annen elektrifisering av transportsektoren. Vi må flytte gods fra vei til sjø og bane. Og vi må sikre gode rutetilbud for folk over hele landet, både på buss, båt og bane.

SV vil kutte utslippene fra flytrafikken, både ved å satse på nullutslippsfly, og ved å redusere flyreisene på strekninger som har gode alternativer til fly. SV har foreslått å endre avgiftene slik at det blir billigere for de som flyr sjeldent, og billigere for de som ikke har noen gode alternativer til fly. Vi har et langstrakt land, og spesielt i nord er det få gode alternativer til fly. Derfor vil SV satse på nullutslippsfly, og elektrifisere kortbanenettet.

SV vil: