Vei

Transport er en sektor som fører til store klimagassutslipp i Norge, med stort behov for omstilling. SV sier nei til ferjefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige motorveiprosjekt, og vil heller satse på jernbane, kollektiv og rassikring i distriktene.

Innen veisektoren vil SV prioritere trygge og gode hverdagsveier. Vi må ta vare på veiene vi har, og rassikre de farlige veiene våre. SV vil heller bygge langt og trygt, enn bredt og dyrt. Mens regjeringa bruker mange milliarder på å bygge noen få rådyre veier, vil vi heller utbedre hverdagsveier over hele landet. Ferger er også en del av veinettet langs kysten, og må ha hyppige avganger til en overkommelig pris.

Der det er bane og vei parallelt bør alltid en moderne, tospora jernbane bygges først, og ny vei skaleres etter behov etterpå.

SVs forslag til løsning:

Emner