Vei

Transport fører til store klimagassutslipp i Norge. Vi må derfor satse mer på miljøvennlig transport og mindre på store motorveier. SV sier nei til ferjefri E39 og andre dyre og miljøfiendtlige motorveiprosjekter, og vil heller satse mer på jernbane, kollektiv, rassikring og vedlikehold av veier i distriktene.

Innen veisektoren vil SV prioritere trygge og gode hverdagsveier. Vi må ta vare på veiene vi har, og rassikre de farlige veiene våre. SV vil heller bygge langt og trygt, enn bredt og dyrt. Mens regjeringa bruker mange milliarder på å bygge noen få rådyre veier, vil vi heller utbedre hverdagsveier over hele landet. Ferger er også en del av veinettet langs kysten, og må ha flere avganger til en grei pris.

Der jernbane og vei går side om side bør alltid en moderne jernbane bygges først, og ny vei bygges i en størrelse etter behov etterpå.

SVs forslag til løsning:

Emner