Sykkel

SV vil legge til rette for meir sykling. Sykkel er eit av våre mest miljøvenlege transportmiddel, og skal vi nå eit meir klimavenlege samfunn må vi legge til rette for at fleire syklar. Det skal bli enklare å bruke sykkelen som transportmiddel i kvardagen og elsykkelen har gjort målet enklare å nå. Vi vil legge til rette for syklande og gåande framfor biltrafikk.

SV sine forslag til løysingar:

Emner