Sykkel

SV vil legge til rette for meir sykling. Sykkel er av våre mest effektive og miljøvennlige transportmiddel, særleg i byområda. Skal vi nå det klimavenlege nullutslippssamfunnet der lufta er trygg og rein å puste i, må vi legge til rette for at fleire syklar. Det skal bli enklare å bruke sykkelen som transportmiddel i kvardagen og elsykkelen har gjort målet enklare å nå. Vi vil legge til rette for syklande og gåande framfor biltrafikk.

SV sine forslag til løysingar:

Emner