Luftfart

Luftfarten står for betydelige utslipp, både i Norge og i verden, og disse utslippene må vi kutte hvis vi skal nå klimamålene. SV vil kutte utslippene fra flytrafikken, både ved å satse på nullutslippsfly, og ved å redusere flyreisene på strekninger som har gode alternativer til fly. Det er ikke flyreiser i Nord-Norge som står for de største utslippene. De mest trafikkerte rutene våre er fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger. Her har vi potensiale til å kutte antall flyreiser og heller satse på raskere og rimeligere bane og bedre nattog.

SV har foreslått å endre avgiftene slik at det blir billigere for de som flyr sjeldent, og billigere for de som ikke har noen gode alternativer til fly, særlig i nord. Derfor vil SV også satse på nullutslippsfly, og elektrifisere kortbanenettet.

SV vil: