Drosje

SV er mot Høyreregjeringas frislipp av taxinæringen. Høyres frislipp av taxinæringen har gjort alt verre, både for taxisjåfører og passasjerer. Tilbudet blir dårligere, og det har blitt vanskeligere for sjåfører å få det til å gå rundt økonomisk.   Etter frislippet har antallet drosjeløyver mer enn doblet seg. Det gjør det stadig vanskeligere for de tidligere heltidssjåførene å få endene til å møtes.  

Nå haster det å rydde opp etter at Erna Solberg gjorde markedet ulevelig for mange sjåfører. Ap-Sp-regjeringen har foreslått noen endringer som er et skritt i riktig retning. Men fortsatt har det gått altfor sakte. Derfor fikk SV gjennomslag i budsjettforhandlingene høsten 2022 for at de viktigste grepene for å rydde opp i drosjemarkedet må komme på plass i 2023.

Det handler om å gjeninnføre plikten om å være tilknyttet en drosjesentral og driveplikt og antallsbegrensning som skal sikre et tilstrekkelig drosjetilbud i hele landet.

SV vil: