Grønn skipsfart

Norge er et havland. Gjennom hele vår historie som nasjon har havnæringene vært bærebjelken for vår verdiskaping og våre inntekter. Det er viktig å satse på maritim sektor, og gjøre den bærekraftig og utslippsfri, og Norge har et stort potensial for eksport av maritim teknologi og produkter.

Vi vil bruke norskekysten som et laboratorium for å få i gang nullutslipp i global skipsfart, med utgangspunkt i norsk kompetanse som finnes i dag.

SV vil: