Grønn skipsfart

Gjennom hele vår historie som nasjon har havnæringene vært viktige for vår verdiskaping og våre inntekter. Det er viktig å satse på maritim sektor, og gjøre den bærekraftig og utslippsfri. Norge har et stort potensial for eksport av maritim teknologi og produkter.

Vi vil bruke norskekysten for å få i gang nullutslipp i global skipsfart, med utgangspunkt i norsk kompetanse.

SV vil: