Cruise

Det er i dag nesten fritt frem for cruiseselskap å seile i norske farvann. Antallet båter har økt, og det finnes ingen regler for hvor mange som kan seile. Dette legger press på mange norske kystsamfunn og naturen. Det stilles heller ingen krav til hverken bruk av drivstoff, kjøp av lokal mat eller bruk av lokale guider. Norge tjener nesten ingen penger på cruisenæringen. Derfor vil SV innføre strengere regler.

SV vil:

Emner