Jernbane

SV vil at jernbanen skal binde landet sammen. Derfor vil vi bygge ut nye strekninger raskt, sette i gang en storstilt satsing på lyntog i tillegg til billigere og flere avganger på strekninger med mange passasjerer.

Mens regjeringen privatiserer jernbanen og utsetter viktige jernbaneprosjekter vil SV samle jernbanen igjen, og gjøre jernbanen til det beste valget både for feriereisende, pendlere og ikke minst gods og varetransport. Det er viktig for miljø og skaper en enklere hverdag for folk flest.

Tog i landskap. Illusstrasjon

SV vil: