Jernbane

SV vil at jernbanen skal binde landet sammen. Derfor vil vi bygge ut nye strekninger raskt, ta vare på eksisterende infrastruktur, sette i gang en storstilt satsing på lyntog, sørge for at det er rimelig å reise miljøvennlig og sikre flere avganger på strekninger med mange passasjerer.

SV vil samle jernbanen igjen, og gjøre jernbanen til det beste valget både for feriereisende, pendlere og godstransport. Det er viktig for miljø og skaper en enklere hverdag for folk flest.

Tog i landskap. Illusstrasjon

SV vil:

Emner