Elbil

Noreg må styre mot det klimavenlege nullutsleppssamfunnet. I og rundt byane må det køyrast langt mindre bil enn i dag for å sikre ein meir effektiv trafikk og for at alle skal få trygg og rein luft å puste i. Men nokon vil framleis trenge bilen. Derfor må elektriske bilar ta over for fossilbilane. Slik fasar vi inn teknologi som sikrar at heile transportsektoren kan gå på fornybar energi.

I 2020 var 54% av alle nye bilar elektriske. Målet til SV er at alle nye bilar som seljast skal vere utan utslepp innan 2025. Dette er eit at de viktigaste tiltaka for å oppnå klimamåla for 2030.

El-bil. Illustrasjon

SV vil: