Elbil

Noreg må styre mot det klimavenlege nullutsleppssamfunnet. I og rundt byane må det køyrast langt mindre bil enn i dag for å sikre ein meir effektiv trafikk og for at alle skal få trygg og rein luft å puste i. Men nokon vil framleis trenge bilen. Difor må elektriske bilar ta over for fossilbilane. Slik fasar vi inn teknologi som sikrar at heile transportsektoren kan gå på fornybar energi.

Målet er at alle nye bilar som seljast skal vere utan utslepp innan 2025. Dette er eit av dei viktigaste tiltaka for å oppnå klimamåla for 2030.

El-bil. Illustrasjon

SV vil: