Sentralstyret

Sentralstyret leiar partiet mellom landsstyremøta. Det blir valt av landsmøtet med ei valperiode på to år, og er samansett av leiar, to nestleiarar, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leiar, SU-leiar og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og førespurnader om sentralstyret sitt arbeid kan rettast til Endre Flatmo på partikontoret: endre.flatmo@sv.no.

Medlemmer

Kirsti Bergstø
Leiar
E-post: kirsti.bergsto@stortinget.no

Torgeir Knag Fylkesnes
Nestleiar
E-post: torgeir-knag.fylkesnes@stortinget.no

Marian Hussein
Nestleiar
E-post: marian.abdi.hussein@stortinget.no

Audun Herning
Partisekretær
Telefon: 40850015
E-post: audun.herning@sv.no

Aila Emilie Kamaly
AU-medlem
Mobil: 99443274
E-post: Aila.Kamaly@sv.no

Gina Barstad
Sentralstyremedlem
Mobil: 97655132
E-post: ginabarstad@gmail.com

Ådne Naper
Sentralstyremedlem
Mobil: 99383783
E-post: adne.naper@sv.no

Kerim Hestnes Nisancioglu
Sentralstyremedlem
Mobil: 98049414
E-post: nissenjo@gmail.com

Astrid T. Kjelsnes
Sentralstyremedlem og fagleg leiar
Mobil: 92014054
E-post: astrid@kjelsnes.com

Maria Bonita Igland
Sentralstyremedlem og kvinnepolitisk leiar
E-post: maria.igland@sv.no

Synnøve Kronen Snyen
SU-leiar
Mobil: 99434779
E-post: synnove@su.no

Hilde Danielsen
1. varamedlem
Mobil: 41459682
E-post: hildemarja@hotmail.com

Amund Røhr Heggelund
2. varamedlem
Mobil: 47677967
E-post: amund.heggelund@sv.no

Tonje Jondahl Alvestad
3. varamedlem
Mobil: 91880297
E-post: tonjejalvestad@gmail.com

Sara Bell
4. varamedlem
Mobil: 95002837
E-post: sara.bell@sv.no

Sentralstyrets møter 2024

Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov. Møtene er lukket for pressen.