Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder, SU-leder og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Endre Flatmo på partikontoret: endre.flatmo@sv.no.

Medlemmer

Audun Lysbakken
Leiar
Telefon: 23313032
E-post: audun.lysbakken@stortinget.no

Kirsti Bergstø
Nestleiar
Telefon: 93286489
E-post: kirsti.bergsto@stortinget.no

Torgeir Knag Fylkesnes
Nestleiar
Mobil: 91617294
E-post: torgeir-knag.fylkesnes@stortinget.no

Audun Herning
Partisekretær
Telefon: 40850015
E-post: audun.herning@sv.no

Aila Emilie Kamaly
AU-medlem
Mobil: 99443274
E-post: Aila.Kamaly@sv.no

Sheida Sangtarash
Sentralstyremedlem
E-post: sheida.s.v@gmail.com

Knut Øygard
Sentralstyremedlem
Mobil: 90167667
E-post: koygard@mac.com

Gina Barstad
Sentralstyremedlem
Mobil: 97655132
E-post: ginabarstad@gmail.com

Ådne Naper
Sentralstyremedlem
Mobil: 99383783
E-post: adne.naper@sv.no

Lena Reitan
Sentralstyremedlem
Mobil: 90223346
E-post: lena.reitan@hkinorge.no

Synnøve Kronen Snyen
SU-leiar
Mobil: 99434779
E-post: synnove@su.no

Hilde Danielsen
1. varamedlem
Mobil: 41459682
E-post: hildemarja@hotmail.com

Amund Røhr Heggelund
2. varamedlem
Mobil: 47677967
E-post: amund.heggelund@sv.no

Eirik Faret Sakariassen
3. varamedlem
Mobil: 99399181
E-post: eirik.sakariassen@sv.no

Stine Akre
4. varamedlem
Mobil: 97506350
E-post: stineakre@gmail.com

Sentralstyrets møter 2023

Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov. Møtene er lukket for pressen.