Ingrid Fiskaa

Stortingsrepresentant for Rogaland

Femte stortingspresident og medlem i Utanriks- og forsvarskomiteen

Ingrid Fiskaa er frå 2021 stortingsrepresentant for Rogaland. Ingrid er femte visepresident på stortinget og sitt som medlem i Utanriks- og forsvarskomiteen. Ho sitt også som medlem av SVs gruppestyre.

Epost: ingrid.fiskaa@stortinget.no