Mona Fagerås

Stortingsrepresentant for Nordland

Medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen

Mona ble valgt inn på Stortinget fra Nordland i 2017 og ble gjenvalgt i 2021. Mona har jobbet som lærer fra 1996 fram til hun ble heltidspolitker i 2015. Før hun ble valgt inn på Stortinget hadde hun erfaring fra lokalpolitkken i Vestvågøy og Nordland.

Epost: mona.fageras@stortinget.no

«Siden jeg ble stortingsrepresentant og samtidig fikk tittelen utdanningspolitisk talsperson i SV er det naturlig utdanningspolitikk som ligger mitt hjerte nærmest. At alle barn skal lære, lykkes og trives i skolen OG at alle skal ha de samme mulighetene til og lykkes i norsk skole er det jeg står opp hver morgen og kjemper for. Dessverre ser vi at Høyresidens pugge- og testskole ikke passer for alle og at skolen slik den er i dag reproduserer sosiale forskjeller. Da trengs en tydelig stemme som ønsker ei anna retning, som vil at skolen blant annet skal bli mer praktisk og variert med tid til lek og fysisk aktivitet. En skole hvor læreren har tid til hver enkelt elev.»

Utover utdanningspolitikk er Mona opptatt av distriktspolitikk.

«I tillegg er selvfølgelig distriktspolitikk en viktig sak for meg. Jeg har vært så «heldig» å få følge saken om nedleggelsen av studiestedet Nesna nært. Samtidig som regjeringa nylig har spandert på seg to offentlige utredninger om distriktspolitikk, hvor fokus i begge er at det må bli mer desentralisert høyere utdanning, så har altså stortingsflertallet ikke løftet en finger for å redde studiestedet Nesna. Vi i SV kommer til å fortsette denne kampen og jeg lover å stå på hver dag til Campus Nesna er «på føtn» igjen.»