Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant for Østfold valgkrets

Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Freddy er stortingsrepresentant fra Østfold valgkrets og sitter som medlem i Utdanninngs- og forskningskomiteen.

Freddy har sittet på Stortinget siden 2017, da han ble valgt inn som den yngste av alle representantene. På Stortinget har han sittet i Familie- og kulturkomiteen, og kontroll- og konstitusjonskomiteen fra 2019 til 2021. Før Freddy havnet i rikspolitikken var han student, jobbet deltid i NSB og var nestleder i Sosialistisk Ungdom.

Epost: freddy.andre.ovstegard@stortinget.no