Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant for Østfold

Leder i arbeids- og sosialkomiteen

Freddy er stortingsrepresentant fra Østfold og er leder i arbeids- og sosialkomiteen.

Freddy har sittet på Stortinget siden 2017, da han ble valgt inn som den yngste av alle representantene. På Stortinget har han tidlige vært med i familie- og kulturkomiteen, kontroll- og konstitusjonskomiteen og utdanningskomiteen. Før Freddy havnet i rikspolitikken var han student, jobbet deltid i NSB og var nestleder i Sosialistisk Ungdom.

Epost: freddy.andre.ovstegard@stortinget.no