Freddy André Øvstegård

Stortingsrepresentant og 1. kandidat frå Østfold valkrins

Medlem av familie- og kulturkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen
Epost: freddy.andre.ovstegard@stortinget.no
Telefon: 901 10 891

Freddy André Øvstegård har sittet på Stortinget siden 2017, da han ble valgt inn som den yngste av alle representantene. På Stortinget har han sittet i Familie- og kulturkomiteen, og kontroll- og konstitusjonskomiteen siden 2019. Før Freddy havnet i rikspolitikken var han student, jobbet deltid i NSB og var nestleder i Sosialistisk Ungdom.