Cato Kristiansen

Ordfører i Loppa

Cato Kristiansen (født 1977) er ordfører i Loppa kommune, hvor han har sittet i kommunestyre som representant og vara siden 2011. Cato er fylkestingsrepresentant i nye Finnmark fylke og har holdt tillitsverv i fylkesstyre. 

Catos hjertesak er samferdsel.