Kathy Lie

På førsteplass fra Buskerud valkgkrets står Kathy Lie, som til daglig er varaordfører i Viken. Hun jobbet som spesialsykepleier ved Drammen sykehus fram til hun ble fulltidspolitiker i 2019. Ved Drammen sykehus var hun også hovedtillitsutvalg i Norsk Sykepleierforbund.