Marian Hussein

Nestleder i SV og stortingsrepresentant for Oslo

Medlem i helse- og omsorgskomiteen

Marian Hussein jobber som vernepleier. Hun ble valgt inn som stortingsrepresentant for Oslo ved stortingsvalget 2021 og er medlem i helse- og omskorgskomiteen

Marian er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. Hun har blant annet jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent, i førstelinjen i NAV og barnevernstjenesten. Hun har møtt som vara på Stortinget i perioden 2017 til 2021, leder SVs inkluderingsutvalg, har sittet i bydelsutvalget i Gamle Oslo og sittet i SVs programkomité. 

Epost: marian.abdi.hussein@stortinget.no