Andreas Sjalg Unneland

Stortingsrepresentant for Oslo

Medlem av justiskomiteen

Andreas Sjalg Unneland bor på Grünerløkka, og ble valgt inn på Stortinget for Oslo i Stortingsvalget 2021. Han er medlem i justiskomiteen.

Andreas er utdannet jurist og tidligere leder av Sosialistisk Ungdom. Han er fra Sotra utenfor Bergen og har sittet i kommunestyret for SV i Fjell kommune. Han har sittet i SVs programkomité og har hatt en rekke andre politiske verv.

Epost: andreas.sjalg.unneland@stortinget.no