Yvonne Wold

Ordfører i Rauma

Yvonne Wold (f. 1977) er også SVs fylkesutvalgsmedlem og gruppeleder i Fylkestinget i Møre og Romsdal.

Hun har vært folkevalgt siden 2007, og hatt ulike tillitsverv.

Fagbakgrunnen er 4-årig allmennlærerutdanning, samt videreutdanninger i engelsk, IKT, religion, karriereveiledning, og organisasjon og ledelse. Før hun ble ordfører jobbet hun i OT-tjenesten, og som lærer og rådgiver i videregående skole.

Politisk har hun jobbet spesielt mye med sosial politikk, grønn næringspolitikk, arealforvaltning, skole, barnehage, og helse.