Kirsti Bergstø

Hun er i dag nestleder i SV, og kommer opprinnelig fra Nesseby i Finnmark. Kirsti representerte Finnmark på Stortinget fra 2013-2017, men som nyinnflyttet Nittedøl er hun klar for å representere Akershus fra 2021. Kirsti er utdannet barnevernspedagog, og har blant annet jobbet innen tjenester for mennesker med utviklingshemming og autisme, på krisesenter for voldsutsatte kvinner, NAV og hjelpetjenesten i Nesseby.