Helse og omsorg

Interpellasjon – Utskrivingspraksis ved norske sykehusLast ned
Interpellasjon – forebygging av rusavhengighetLast ned
Interpellasjon – selvmordsforebyggingLast ned
Interpellasjon om bemanningskrisenLast ned
Interpellasjon om samboergaranti Last ned
Interpellasjon om helseoppfølging av flyktningerLast ned
Innspillsnotat til stortingsmelding om prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenesterLast ned
Om Rusreformen 2021Last ned
Interpellasjon om helsepassLast ned
Interpellasjon om BPALast ned
Interpellasjon om aldersgrense for ledsagerbevisLast ned
Fylke: Forslag til lokalt program for 2023-2027Last ned
Kommune: Forslag til lokalt program for 2023-2027Last ned