Kvinnehelse

Forskning har vist store kjønnsforskjeller når det gjelder sykdommer som kreft, psykiske lidelser og kroniske sjukdommer. Noen sykdommer rammer kvinner mer enn menn, og kvinner har ofte andre symptomer på sykdommer som rammer begge kjønn, som for eksempel hjerteinfarkt. Derfor vil ha mer forskning på sykdommer som rammer kvinner, og hvordan sykdommer slår ut hos kvinner.

God svangerskaps- fødsel- og barselpolitikk er avgjørende for god kvinnehelse. Følg lenke til eget innlegg om det under.

SV vil