Helsepersonell

Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise i helsetjenesten. Vi mangler allerede både sykepleier, helsefagarbeidere, jordmødre og fastleger i stort omfang, om vi ikke tar grep nå vil situasjonen bli alvorlig om få år.

Derfor må vi finansiere helseforetakene og helse- og omsorgstjenestene i kommunene slik at de har råd til forsvarlig bemanning, stille krav til hele og faste stillinger og sørge for at det er mulig å stå i jobben. Vi vil bevare sterke offentlige tjenester framfor å stykke opp og privatisere, og vi vil utdanne nok helsepersonell.

SV vil