Helsepersonell

Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise i helsetjenesten. Vi kan om få år mangle mange
tusen helsepersonell dersom vi ikke tar grep nå. Særlig alvorlig er dette i distriktene. Det må
være mer attraktivt å forbli i jobben som helsepersonell, og vi må legge til rette for å utdanne
langt flere.

SV vil