Eldreomsorg

Alle eldre skal være trygge på at de skal få en så god alderdom som mulig uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester.

Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal få god hjelp, motta tjenester med kvalitet og ha faglig sterke ansatte rundt seg. SV har derfor foreslått en bemanningsnorm, som sikrer at vi har nok folk på jobb. En bemanningsnorm må se på alle yrkesgrupper og legge til rette for en helhetlig bemanning, og legge til hele og faste ansettelser. Det må også sikres mulighet til medvirkning og tillit til de ansatte.

Kommunene må få nok penger til å sikre god nok bemanning og oppfølging i eldreomsorgen, og mulighet til nok investering i nye bygg.

SV vil:

Eldre par på benk. Illustrasjon