Eldreomsorg

Alle eldre skal være trygge på at de skal få en så god alderdom som mulig uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester.

Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får gode liv, mottar tjenester med kvalitet og har faglig sterke ansatte rundt seg.

Kommunene må få nok penger til å sikre god nok bemanning og oppfølging i eldreomsorgen. Tillitsreformen tar et nødvendig oppgjør med stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv.

SV vil:

Eldre par på benk. Illustrasjon