Eldreomsorg

Alle eldre skal være trygge på at de skal få en så god alderdom som mulig uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester.

Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal få god hjelp, motta tjenester med kvalitet og ha faglig sterke ansatte rundt seg. Da må bemanningen i eldreomsorgen opp.

Kommunene må få nok penger til å sikre god nok bemanning og oppfølging i eldreomsorgen. Vi vil ha en tillitsreform for ansatte, som for å gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv.

SV vil:

Eldre par på benk. Illustrasjon