Føde- svangerskaps- og barselomsorg

Vi må legge til rette for trygge og gode fødsler og god oppfølging av gravide og nybakte mødre. I dag har mange lang reisevei uten gode følgetjeneste, og får for lite oppfølging før og etter fødsel.

Derfor er SV mot å legge ned flere fødeavdelinger. SV vil styrke fødeavdelingene slik at alle kan være sikre på å ha jordmor til stede under hele fødselen. Følgetjenesten må styrkes slik at kvinner med lang reisevei får følge av jordmor. Kommunene må få styrket økonomi til å sikre gode barseltjenester.

Kommunene må få råd til å ansette nok jordmødre og barnepleiere til å sikre en forsvarlig og god oppfølging av familien i tiden før og etter fødsel. Helsestasjonene må styrkes slik man kan få hjelp når man trenger det. Nye familier som trenger det bør kunne få tilbud om hjelp hjemme.

SV har jobbet for å styrke tilbudet om ultralyd og NIP-tester i hele landet, slik at alle er sikret et likt tilbud.

SV vil

Gravid kvinne. illustrasjon