Primærhelsetjenesten

Alle skal ha et godt helsetilbud der de bor. Da må vi ha nok folk på jobb, og sørge for at vi har utdannet nok helsepersonell til å jobbe i hele landet. SV mener det er avgjørende at man raskt får oppfølging når man trenger det.

Derfor må vi ansette flere fastleger, helsesykepleier og jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og andre spesialister. Da må kommunen få overført mer penger fra staten, og det må stilles tydelige krav til kommunen.

Som pasienter skal man slippe å bli kasteballer mellom ulike institusjoner eller nivå. For mange opplever i dag at de selv må Et helhetlig tilbud, der tjenestene ikke stykkes opp i stadig mindre enheter gjør kommunen i stand til å tilby bedre tjenester

SV vil