Helse og omsorg

SV mener alle skal ha et like godt helsetilbud, uansett hvor du kommer fra eller hvor mye du tjener. Norge har et av verdens beste helsevesen. Det skal vi ta vare på og forbedre. SV vil sikre en helsetjeneste som er der når du trenger den, og som er helhetlig, helsefremmende og basert på tillit.

Hensynet til folk må alltid komme først. Derfor vil SV prioritere folkehelsearbeid, forebygging og behandling. Sykehusene og kommunene må mer penger slik at de har råd til å gi gode tjenester. Vi må ansette nok folk, i hele og faste stillinger, slik at vi får gode tilbud og gode arbeidsforhold.

For å sikre best mulig tjenester og gode opplevelse må folk få være med å påvirke de tjenestene de skal få, og ansatte må få bruke den kunnskapen de har til å gi gode tjenester. Derfor er SV for en tillitsreform.

I dag ser vi at byråkratisering og kommersialisering helsetjenestene våre dårligere. Hensynet til folk må alltid komme før hensynet til byråkrati og økonomisystemer. Sykehusene kan ikke styres som en bedrift der sykehuset får betalt for hvor effektivt de behandler en pasient. Derfor vil SV avvikle helseforetaksmodellen og erstatte den med en forvaltningsmodell, med politisk styring.

SV vil: