Kommuneøkonomi

Det er kommunene som leverer de aller fleste velferdstjenestene i det norske samfunnet, slik som skole, barnehage og eldreomsorg. Derfor er det et mål for SV å styrke kommuneøkonomien betydelig, for å sikre et godt velferdstilbud i hele landet.

SV styrker konsekvent kommunesektoren i våre alternative budsjett. Dette er mulig fordi vi prioriterer velferd fremfor skattekutt til dem som har mest fra før. Med SVs kommuneøkonomi vil kommunene dermed få et større handlingsrom enn i dag.

I alt for mange kommuner melder lærere og ansatte i helse- og omsorgssektoren at de ikke får dagene til å strekke til. Da trengs det flere ansatte og det koster penger. SV forventer at regjeringen prioriterer å styrke norske kommuner, slik at barnehagebarna, skolebarna, de eldre og alle som har behov for velferdstjenester faktisk får de velferdstjenestene de har krav og behov for.

Det må være høy kvalitet på barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud i hele landet. Kvalitet koster, og derfor vil SV styrke kommune- og fylkesøkonomien. Dette skal blant annet gå til flere ansatte i skolen, barnehagen og omsorgssektoren.

SV vil:

Spørsmål fra Kommunal og forvaltningskomiteen/SVLast ned