Likestilling

Likestilling innebærer større frihet for alle. Skjeve maktforhold i samfunnet må bekjempes gjennom en aktiv politikk for mer likestilling. Det er nødvendig fordi kvinner fremdeles tjener mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid, og flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og press på lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Skal kvinner og menn få like muligheter, må vi ta strukturelle, politiske grep for å rette opp skjevhetene.

SV vil: