Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering er et samfunnsproblem og Norge er ikke et unntak.

Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utenfor samfunnet, med store konsekvenser for den enkelte. SV vil motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer, og rette en særlig innsats mot diskriminering på boligmarkedet og i arbeidslivet gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket.

SV vil:

Emner