Feminisme

SV er et feministisk parti. Likestilling innebærer større frihet for alle. Skjeve maktforhold i samfunnet må bekjempes gjennom en aktiv politikk for mer likestilling. Det er nødvendig fordi kvinner fremdeles tjener mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid, er underrepresentert i maktposisjoner, og flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og press på lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

Skal kvinner og menn få like muligheter, må vi ta strukturelle, politiske grep for å rette opp skjevhetene.

Tre kvinner viser knyttet neve. Illustrasjon

SV vil:

Emner