Skole

SV vil lage en ny og bedre skoledag for elevene i grunnskolen. I SVs fellesskole lærer elevene mer fordi de trives og er motiverte og fordi skoledagen er mer praktisk og variert. SV vil ha mer praktisk læring, mer kreativitet, kunst og kultur, en times fysisk aktivitet hver dag, gratis mat og tid til å gjøre øvingsarbeidet på skolen sammen med læreren. Et barn forberedes ikke på framtiden gjennom å kunne ramse opp flest mulig innlærte svar på kortest mulig tid. Det viktigste er å dyrke nysgjerrighet og gleden over å lære og å mestre.

Mer motiverte elever

SV tar på alvor det stresset som mange barn og unge føler på i hverdagen, derfor skal elevene ha leksefri når de kommer hjem fra skolen. Vi vil ha mindre testing og nok kvalifiserte lærere slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt elev. Motivasjon og læring henger nøye sammen. Når elevene er demotiverte, kjeder seg og ikke opplever at skoledagen er relevant er det vanskelig å gi god læring.

Fokus på læring

På karakterfrie ungdomsskoler føler elevene mindre stress i hverdagen og læringen blir bedre. SV vil ha forsterket vurdering av elevene gjennom mappevurdering. Det gir mer helhetlig blikk, og kan gjøres med eksterne sensorer.

Vi vil gi plass til det som mangler mest: Større vekt på kreativitet, kunnskap og dybdelæring, mer tid til praktiske og estetiske fag, mer fysisk aktivitet og sunn og gratis skolemat. Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.

Styrke samarbeid mellom skole og SFO

SV vil innføre gratis SFO i hele landet med høyere kvalitet, nok ansatte og sterkere samarbeid mellom skole og SFO.

Lærer som skriver med kritt på tavle. illustrasjon

SV vil:

Emner

Skole og utdanning