Familiepolitikk

Det finnes et mangfold av familie-former. Det må avspeiles politisk i støtteordningene for barnefamiliene. SV vil ha en mer rettferdig foreldrepengeordning, både for barna og for alle foreldre. I dag er det et krav at man må ha hatt yrkesinntekt før man mottar foreldrepenger. Det gjør at noen familier kommer dårlig ut. Det vil vi gjøre noe med.

SV vil: