Familiepolitikk

Alle har rett til å vokse opp i en trygg familie. Derfor prioriterer SV å sikre barnefamiliene økonomisk, sikre gode rettigheter for hjelp og støtte og sørge for at grunnleggende ting dekkes av fellesskapet. Familier som har større utfordringer skal få hjelp raskt, og særlig når det er barn som er utsatt.

Gjennomslag for SV

SV forhandler hvert år med regjeringen om enighet om budsjettet. De viktigste gjennomslagene for familiene har vært dette:

– gratis halvdagsplass SFO/AKS for 1.-3. klasse. Dette sparer barnefamiliene for 20 000 kroner i året per barn.
– økt barnetrygden med 400 kroner i måneden per barn over 6 år.
– redusere barnehageprisene med 1000 kroner i måneden.

Viktig for familiepolitikken er også gode permisjonsordninger. Derfor mener SV disse må tilpasses og forbedres. SV vil ha en mer rettferdig foreldrepengeordning, både for barna og for alle foreldre. I dag er det et krav at man må ha hatt yrkesinntekt før man mottar foreldrepenger. Det gjør at noen familier kommer dårlig ut. Det vil vi gjøre noe med.

De to første årene i et familieliv er spesielt sårbart, og SV ønsker derfor å gjøre ordninger med ekstra oppfølging av Nye familier, slik det blant annet er innført i Oslo, til en nasjonal ordning. Det innebærer at familiene som ønsker det kan få hyppige hjemmebesøk av helsesykepleier eller andre fagfolk, og få hjelp til det de trenger.

SV vil: