Klimaplan

For å klare å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene har verdens land blitt enige om å redusere temperaturstigningen til maksimalt 1,5 graders oppvarming. For å få til dette må verden halvere sine klimagassutslipp fram til 2030, og de rike landene må kutte enda mer. Derfor må Norge kutte sine utslipp så mye som mulig, og SV mener vi må kutte utslippene våre med minst 70 prosent i 2030 og ned til null i 2040.

SV mener at Norge har et ansvar både for å redusere Norges direkte utslipp av klimagasser, men også for å bidra til utslippsreduksjoner globalt. Det holder ikke at i bare tar ansvaret for det som produseres i Norge, vi må også ta ansvaret for utslippene fra forbruket vårt. Vi mener også at Norge har et særskilt ansvar for de globale utslippene fra norsk oljeproduksjon. Vi må forvalte naturen vår så vi lagrer mest mulig karbon og ta vare på viktige karbonlagre som myr og skog. Norge bør jobbe for å redusere alle de utslippene vi kan være med å påvirke, og jobbe for en mer ambisiøs klimapolitikk globalt.

SV mener vi ikke skal kjøpe oss fri fra å gjøre utslippskutt hjemme i Norge ved å betale andre land for å gjøre kuttene for oss. Vi mener det er en dårlig klimastrategi for Norge. Det er usolidarisk, og det er kortsiktig fordi det vil utsette nødvendig omstilling og gjøre det mer utfordrende når verden skal over til et nullutslippssamfunn.

Det haster å redusere utslippene våre om vi skal klare å løse klimakrisa. Men vi vet det er mulig. Derfor har SV laget en plan for hvordan vi skal klare å kutte utslippene våre og nå klimamålene vi har satt oss. Vår klimaplan er en plan for hvordan vi kan kutte både utslippene og forskjellene gjennom et rettferdig grønt skifte. Planen inneholder også et klimabudsjett som viser hvordan vi skal klare å nå klimamålene vi har satt oss og hvilke konkrete klimatiltak vi vil gjennomføre.

Hvert år så blir det vanskeligere å nå målene som er satt. Selv om utslippene går ned så går de ikke raskt nok ned. I våre alternative statsbudsjett legger vi derfor frem vårt budsjett for å kutte utslippene innen 2030. Sist i vårt alternative budsjett for 2024.

Les klimabudsjettet i SVs klimarapport under.

Klimarapport: Hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent? - Unge klimastreikere utenfor Stortinget. Fotografi

SVs klimarapport

Hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent? Dette er SVs plan for hvor og hvordan vi skal kutte klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030 og samtidig sikre et rettferdig grønt skifte.

Last ned klimarapport 2021

SV vil: