Rettferdig grønt skifte

Forskjellene øker, og verden opplever en akutt klima- og naturkrise. SV har en plan for hvordan vi kan løse disse krisene på en rettferdig måte. Vi skal kutte klimautslipp, bygge opp nye næringer, sikre arbeidsplasser og dele godene for å få ned de økonomiske forskjellene.

Både utslippene og forskjellene skal ned. Vi må sikre at miljøavgifter ikke bidrar til å øke forskjellene, og sikre at alle kan være med på omstillingen. Vi skal stille miljøkrav som kutter utslipp og skaper og bevarer arbeidsplasser. Vi må realisere det fantastiske potensialet vi har i Norge innenfor batteri-industri, havvind, grønn skipsfart, bioindustri, hydrogen og karbonfangst og –lagring. 

Hele landet skal involveres, og omstillingen av samfunnet må bidra til å redusere forskjellene i samfunnet og styrke velferden. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning og felles eierskap, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid. 

Her kommer en oppsummering av de ulike delene av planen for et rettferdig grønt skifte. Planen i sin helhet kan leses her.

Vri økonomien

Hele den økonomiske infrastrukturen – finanspolitikken, pengepolitikken og finanssektoren – må snus til å redusere klimagassutslipp. Både statens virkemidler, sentralbanken, oljefond og statlig eide selskaper må bidra til dette. Pengestrømmene må dirigeres bort fra investeringer som skader klimaet, og over til gode klimatiltak.

SVs plan er:

Ny industri – mindre olje

Hovedoppgaven fremover er å overføre kompetanse, teknologi og investeringer fra olje til nye næringer. Verken klimaet eller økonomien tåler at vi satser videre på olje samtidig som vi skal bygge opp ny grønn industri, det vil utligne hverandre. Vi må ta grønne valg og bygge på de erfaringene tidligere industribygging har gitt oss. 

SVs plan er:

Bygge en ny infrastruktur

SVs plan er:

Vi må bygge en infrastruktur som gjør det mulig å bli et nullutslippssamfunn som tar i bruk og sikrer lokalsamfunn over hele landet.

Del godene – omstilling for rettferdighet

SVs plan er:

Et rettferdig grønt skifte handler om å omstille samfunnet fordi det er det som er rettferdig. Vi vet at de som taper mest på klimaendringene er de som har minst, og de vil også slite mest når næringer som olje må avsluttes raskt, og ikke over tid. 

Tegnspråktolket video

Klikk her for oversikt over mer tegnspråktolket innhold