Rettferdig grønt skifte

Forskjellene øker, og verden opplever en akutt klima- og naturkrise. Derfor må vi løse klimakrisen og stanse nedbyggingen av natur og dyrket mark. SV har en plan for hvordan vi kan få til dette på en rettferdig måte. Vi skal kutte klimautslipp, bygge opp nye næringer, sikre arbeidsplasser og dele godene for å få ned de økonomiske forskjellene.

Både utslippene og forskjellene skal ned. Vi må sikre at miljøavgifter ikke bidrar til å øke, men å minske forskjellene. Vi skal stille miljøkrav som både kutter utslipp og skaper og bevarer arbeidsplasser. Vi må realisere det fantastiske potensialet vi har i Norge innenfor batteri-industri, havvind, grønn skipsfart, bioindustri, hydrogen, karbonfangst og –lagring. 

Hele landet skal involveres, og omstillingen av samfunnet må bidra til å redusere forskjellene i samfunnet og styrke velferden. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning og felles eierskap, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid. 

Her kommer en oppsummering av de ulike delene av planen for et rettferdig grønt skifte. Her kan du finne planen i sin helhet.

Vri økonomien

Hele den økonomiske infrastrukturen – finanspolitikken, pengepolitikken og finanssektoren – må snus til å arbeide aktivt for å gå imot klimautslipp. Dette inkluderer også det som vi i dag styrer i fellesskap, som statens virkemidler, sentralbanken, oljefond og statlig eide selskaper. Klimatiltak kan ikke kun dreie seg om virkemidler og hvor vi skal sette ulike penger. Det må også dirigere pengene, ikke bare til investeringer som ikke skader klimaet, men også vekk fra fossil energi. 

SVs plan er:

Ny industri – mindre olje

Hovedoppgaven fremover er å overføre kompetanse, teknologi og investeringer fra olje til nye næringer. Verken klimaet eller økonomien tåler at vi satser videre på olje samtidig som vi skal bygge ny grønn industri. Vi må velge grønt nå på samme måte som vi valgte olje da, og bygge på de erfaringene tidligere industribygging har gitt oss. 

SVs plan er:

Bygge en ny infrastruktur

SVs plan er:

Vi må bygge en infrastruktur som gjør det mulig å bli et nullutslippssamfunn som tar i bruk og sikrer lokalsamfunn over hele landet.

Del godene – omstilling for rettferdighet

SVs plan er:

Et rettferdig grønt skifte handler om å omstille samfunnet fordi det er det som er rettferdig. Vi vet at de som taper mest på klimaendringene er de som har minst, og de vil også slite mest når næringer som olje må avsluttes raskt, og ikke over tid. 

Tegnspråktolket video

Klikk her for oversikt over mer tegnspråktolket innhold