Alternativt statsbudsjett

Hver høst legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Når SV ikke sittter i regjering utformer stortingsgruppa og legger frem vårt eget alternative forslag. Dette er for å vise hvordan SV ville prioritert pengene og ressursere om det var vi som bestemte. På denne siden finner du vårt gjeldende alterantive statsbudsjett, samt tidligere forslag.

Alternativt statsbudsjett 2022 - Forside til dokument. grafikk

SVs alternative statsbudsjett 2022

Vi har en mulighet for å skape forandring sammen nå. Etter valget i 2021 har SV havnet i en avgjørende posisjon i Stortinget. Velgerne våre har nå muligheten til å få uttelling, til å flytte på makt og forandre Norge. Det er et stort ansvar for oss, og for regjeringspartiene vi skal forhandle med, for å finne løsninger for et grønnere, mer solidarisk og rettferdig Norge i dagene fremover. Dette budsjette et vårt utgangspunkt for forhandlingene.

Last ned alternativt statsbudsjett 2022

Tidligere alternative statsbudsjett

SVs alternative statsbudsjett 2021Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2020Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2019Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2018Last ned

Emner

Alternativt statsbudsjett