Alternativt statsbudsjett

Hver høst legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Når SV ikke sittter i regjering utformer stortingsgruppa og legger frem vårt eget alternative forslag. Dette er for å vise hvordan SV ville prioritert pengene og ressursere om det var vi som bestemte. På denne siden finner du vårt gjeldende alterantive statsbudsjett, samt tidligere forslag.

Forside til SVs alternative statsbudsjett 2021

SVs alternative statsbudsjett 2021

Sjeldent har det stått mer på spill. Sjelden har vi hatt en bedre mulighet til å skape et bedre samfunn. Dette tiåret må vi løse klimakrisa og ruste Norges økonomi for fremtiden. Dette tiåret må vi løse ulikhetskrisa, og sørge for at makt og rikdom tilhører de mange, og ikke samler seg i hendene til noen få.

Last ned alternativt statsbudsjett 2021

Økt bevilgning til kommuner og fylkeskommuner

SV prioriterer i vårt alternative statsbudsjett en solid styrkning av kommuneøkonomien, og styrker fylkesøkonomien med 1,5 milliarder kroner.

Se økningen fordelt på de ulike kommunene.Last ned
Se oversikten over inntektsøkningen for fylkeskommuneneLast ned

Tidligere alternative statsbudsjett

SVs alternative statsbudsjett 2020Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2019Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2018Last ned

Emner

Alternativt statsbudsjett