Alternativt statsbudsjett

Hver høst legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Når SV ikke sittter i regjering utformer stortingsgruppa og legger frem vårt eget alternative forslag. Dette er for å vise hvordan SV ville prioritert pengene og ressursere om det var vi som bestemte. På denne siden finner du vårt gjeldende alterantive statsbudsjett, samt tidligere forslag.

SVs alternative statsbudsjett 2024

SVs alternative statsbudsjett for 2024 sikrer folks kjøpekraft når det blir dyrere å leve, kutter klimautslipp og sikrer internasjonal solidaritet.

Last ned svs alternative statsbudsjett 2024

Tidligere alternative statsbudsjett

SVs alternative statsbudsjett 2023Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2022Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2021Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2020Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2019Last ned
SVs alternative statsbudsjett 2018Last ned

Emner

Alternativt statsbudsjett