Alternativt statsbudsjett

Forside til SVs alternative statsbudsjett 2021

SVs alternative statsbudsjett 2021

Sjeldent har det stått mer på spill. Sjelden har vi hatt en bedre mulighet til å skape et bedre samfunn. Dette tiåret må vi løse klimakrisa og ruste Norges økonomi for fremtiden. Dette tiåret må vi løse ulikhetskrisa, og sære for at makt og rikdom tilhører de mane, og ikke samler seg i hendene til noen få.

Last ned alternativt statsbudsjett 2021

Økt bevilgning til kommuner og fylkeskommuner

SV prioriterer i vårt alternative statsbudsjett en solid styrkning av kommuneøkonomien, og styrker fylkesøkonomien med 1,5 milliarder kroner.

Last ned dokumentet og se økniningen fordelt på de ulike kommunene.Last ned
Last ned oversikten over inntektsøkningen for fylkeskommuneneLast ned