SV har lansert en plan for et rettferdig grønt skifte av Norge. Det er plan for å få norge gjennom pandemi, klimakrise og økte forskjeller

Et grønt rettferdig skifte

Rapporten gir en detaljert plan over hvordan Norge skal komme seg ut av klimakrisen og samtidig bekjempe ulikehter og sosiale forskjeller. Temane spenner vidt og er et resultat av et stort lagarbeid i partiet.

Last ned grønn ny deal – publikasjon

– Vi har laget en plan som både gjenreiser landet etter pandemi, og samtidig får Norge på sporet av klimamålet og reduserer forskjellene. Vi mener det er fundamentalt viktig å se krisene i sammenheng, sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, mannen bak omstillingsplanen. 

Planen et “Rettferdig grønt skifte – en grønn ny deal” skal kutte utslipp, bygge opp nye grønne næringer, dele godene og redusere forskjellene i samfunnet, på folkets premisser.

– Planen fremstår ambisiøs, men er ikke mer enn hva vi faktisk må gjøre dersom vi skal komme oss gjennom krisene vi står i. Når krisene er store må vi tenke stort.

Torgeir Knag Fylkesnes

Innholdet i planen omfatter alt fra hvordan vi kan vri virkemidler i en grønn retning, sørge for grønne krav i utdanning, støtteordninger og anbud, til å bygge ny industri innenfor flytende havvind, batteri, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring og bioindustri.  

I tillegg skal skattesystemet brukes omfordelende; fra de som har mest til de som har minst.  

– Vi må bruke mulighetene koronakrisen gir, til å sikre arbeidsplasser, bygge nye næringer og faktisk investere i det grønne skiftet. Da kan vi komme oss ut av krisen. Med rekordmange arbeidsløse og næringer på konkursranden, er koronakrisen i all sin elendighet også en gyllen mulighet for å skape noe nytt, sier Fylkesnes. 

Dette har SV foreslått:  

Grønn snuoperasjon

Grønn jobb- eller utdanningsgaranti

Emner

Klima og miljøRettferdig grønt skifteGrønn ny dealGND