SVs klimaplan: Hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 11. august 2021
Oppdatert: 03. september 2021
Lesetid: ca. 2 min
Vår tid krever kraftfull handling. Sjelden har så mye stått på spill. Det er nå vi må løse de store miljøproblemene og den store ulikhetskrisen. Det er nå vi skal avgjøre hvordan vår felles framtid skal se ut. Sammen skal vi løse klimakrisa, ta vare på naturen og jevne ut forskjellene i makt og rikdom. Høye klimamål har vist seg å ikke være nok for å få på plass en kraftig nok klimapolitikk. Derfor haster det å få til kraftigere klimatiltak.
Klimastreik utenfor stortinget. Foto

SVs plan for hvordan vi skal nå klimamålene er basert på tre gjennomgående prinsipp.

  1. Vi skal kutte utslipp av klimagasser
  2. Bygge opp nye næringer og sikre arbeidsplasser
  3. Dele for å få ned økonomiske forskjeller

Basert på disse prinsippene har vi utarbeidet et klimabudsjett som er en detaljert oversikt over hvilke klimatiltak som trengs for å nå SVs mål om å kutte Norges utslipp med 70 prosent innen 2030.

Med denne rapporten lanserer SV en plan for hvordan vi skal nå våre klimamål. Vi har utarbeida et klimabudsjett som er en detaljert oversikt over hvilke klimatiltak som trengs for å nå målene våre om å kutte Norges utslipp med 70 prosent innen 2030. I tillegg til å legge fram en konkret plan for utslippskutt oppsummerer vi også hva som må til for å få til et rettferdig grønt skifte. Det kan ikke skje over hodene til folk. Det må skje nedenfra. Last ned rapporten og budsjettet her.

Klimarapport: Hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent? - Unge klimastreikere utenfor Stortinget. Fotografi

SVs klimarapport

Hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent? Dette er SVs plan for hvor og hvordan vi skal kutte klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030 og samtidig sikre et rettferdig grønt skifte.

Last ned klimarapport 2021

Vi må gjøre det som skal til for å realisere klimamålene. Det vil kreve store investeringer, men alternativet, å fortsette som nå, er mye verre og mye dyrere. Om vi skal klare å gjennomføre en så stor omstilling på så kort tid, må vi ta i bruk alle verktøy vi har til rådighet. Vi kan rett og slett ikke skjerme børsen, petroleumssektoren, pengevesenet eller de aller rikeste. Alle må bli en del av løsninga. En radikal omlegging krever bred folkelig støtte. Når store samfunnsressurser skal brukes til å legge om infrastruktur, næringsliv og hvordan samfunnet fungerer, er det avgjørende at det har folkets støtte. Derfor må en grønn omstilling gjøres samtidig med at vi reduserer forskjellene i makt og rikdom. Vi kan ikke akseptere økte sosiale forskjeller hvor noen beriker seg og karrer til seg mer makt på bekostning av de mange. Da vil aldri politikken få legitimitet eller oppslutning. Rettferdighet må være innbakt i hele omstillingen om vi skal vinne klimakampen, og hele landet må med.